Budúcnosti sa netreba báť

   Dôvodom založenia organizácie bola túžba pomáhať ľuďom v ich utrpení a ponúknuť im duchovné hodnoty. Pre názov VERONIKA sa rozhodli preto, aby už samotné meno organizácie vystihovalo cieľ a obsah činností, ktoré chceli svetu ponúknuť. „Chceme sa inšpirovať obrazom Veroniky, ktorá sa odvážne predrala cez zástup vojakov, aby prejavila Ježišovi súcit a podala mu šatku, ktorou si utrel skrvavenú a opľúvanú tvár,“ hovorí zakladateľka a riaditeľka Mária Andrejová.

 

   Veronika je mladá organizácia, svoju činnosť vykonáva od roku 2010, a to prostredníctvom niekoľkých projektov. Prvým a zatiaľ najväčším projektom je zriadenie Služby Rafael. Ľuďom, ktorí prežívajú starobu, chorobu či osamelosť na sklonku života, ponúkajú službu kresťanskej terapie. Blízkosťou, rozhovorom a modlitbou sa snažia byť starším ľudom v zariadeniach pre seniorov či ich vlastných domovoch oporou. Služba Rafael sa v širokej miere uskutočňuje v Bratislave, no momentálne ju rozbiehajú aj v Humennom. „Tiež pripravujeme do tlače brožúrku, ktorá by mohla pomôcť ľuďom, ktorí majú vo svojom okolí starých a chorých, aby vedeli o duchovných potrebách týchto ľudí,“ dodáva Mária.

   V tomto roku sa im podarilo zorganizovať aj prvý ročník detského tábora Marcelino. Deťom pripravili zaujímavý program, pri ktorom sa mohli zapojiť do tanečného, výtvarného či vedecko-technického krúžku. Chceli im ukázať pestré možnosti trávenia voľného času, pri ktorom aspoň na chvíľu zabudnú na počítačové obrazovky. Tábor vznikol z iniciatívy mladých ľudí, ktorí sa podieľali na jeho organizácii. Práca animátorov bola niekedy aj náročná. Zahŕňala prípravu programu pre deti a neskôr aj riešenie celej škály problémov od „stratila sa mi papuča“ až po „chýba mi mamka a ocko“. „Nikdy nezabudnem na animátorov, ktorí sa zišli tohto roku. Venovali sa deťom odovzdane a s láskou a deti si v nich našli skutočné vzory a priateľov,“ hovorí Dominika, ktorá spoluorganizovala tábor: „Potešili nás aj ohlasy rodičov, ktorí nám po skončení tábora volali alebo sa nami kontaktovali mailom, aby nám vyjadrili podporu.“

 

   Činnosť Veroniky spočíva v organizovaní rôznych priestorovo, časovo aj  tematicky oddelených projektov. Počet ľudí, s ktorými spolupracujú, sa preto mení, skalných spolupracovníkov je päť. Práca je často náročná, prináša veľa administratívy, vybavovania a organizačných stretnutí, čo stojí veľa času aj energie. „Ale ak viete, že vaša práca má zmysel, že vďaka nej majú chorí a starí ľudia možnosť nájsť podporu, spoločnosť, deti nezabudnuteľné zážitky a priateľstvá, vždy sa vo vás ozve akýsi vnútorný hlas, ktorý vám nedá nadlho sa zastaviť a nekráčať ďalej. Čo táto práca znamená pre mňa? Možno je to odpoveď môjho srdca na Božiu lásku,“ zamýšľa sa Mária.

 

   Okrem projektu Rafael a detského tábora Marcelino pripravuje združenie Veronika aj projekty Betánia a Filotea. Betánia je zameraná na rodiny a cieľom Filotei je osloviť najmä mladé dievčatá a pripraviť pre ne obohacujúce aktivity. Každý z projektov je niečím výnimočný a dobrovoľníkom z Veroniky prináša zaujímavé skúsenosti, ako aj stretnutia s novými ľuďmi, ktorí pomoc potrebujú alebo ju chcú niekomu poskytnúť. „Vždy som milo prekvapená, že ešte sú ľudia a najmä mladí, ktorí chcú nezištne pomáhať, pretože to vychádza z podstaty ich srdca. A to má napĺňa vierou, že budúcnosti sa netreba báť.“

   Ak by mal ktokoľvek chuť a čas zapojiť sa, stačí sa ozvať na: veronika.wbl@gmail.com. Radi medzi sebou privítame nové tváre, podelíme sa o svoje skúsenosti a tiež sa potešíme novým nápadom.

 

   Ďalšie informácie nájdete aj na internetovej stránke veronika.wbl.sk

 

 

Milada Urbánková