DLHY, PÔŽIČKY, ÚVERY...

   Na kúpu bytu, domu, auta alebo na menej príjemné nečakané výdavky (úmrtie v rodine, niektoré lekárske úkony či spoluúčasť na automobilovej nehode) nám väčšinou nestačia úspory spod matraca a zriedka sa stáva, že práve v tej chvíli nečakane zdedíme veľkú sumu peňazí od „neznámeho prastrýka“. Väčšina z nás, bežných občanov Slovenska, pri pohľade na svoju výplatnú pásku zaplače – alebo pouvažuje o pôžičke... Vtedy je namieste otázka: Od koho si požičať? Ako sa nenechať oklamať? Ako pri čerpaní úveru čo najmenej preplatiť?

 

Tu je niekoľko rád od pracovníčky jednej z popredných slovenských bánk:

 

1, Neberte si pôžičky od „zaručene“ najlacnejších a najrýchlejších spoločností! Čím širší úsmev vidíte v reklame, tým väčší pozor si dajte na maličké písmená v zmluve, prípadne jej skryté dodatky, ktoré vám môžu pripraviť nemilé prekvapenia počas splácania vášho dlhu.

   Ak sa rozhodnete pre akýkoľvek úver, je dôležité všimnúť si RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ktorá predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Je to nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s úverom (spracovateľský poplatok, poplatok za vedenie úverového účtu...). Nie vždy je najvýhodnejší úver ten, pri ktorom je najnižšia úroková sadzba!

   Spýtajte sa hneď aj na možnosti predčasnej či mimoriadnej splátky alebo poistenia úveru...

 

2, Ak jeden z manželov požiada o hypotekárny úver, t. j. úver založený nehnuteľnosťou, automaticky s ním musí druhý z manželov súhlasiť, vystupovať ako spoludlžník a žiadosť taktiež podpísať (ak neexistuje súdom zrušené alebo zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov). Ak si však jeden z manželov zoberie bezúčelový spotrebný úver, jeho partner o tom nemusí ani vedieť...

 

3, Banky si všímajú váš úverový register (t. j. spoločný register bankových informácií), kde sa uchovávajú údaje o klientoch, ich záväzkoch a platobnej disciplíne. Sem sa zapíše každý váš záväzok, či už ste dlžník, alebo spoludlžník, ručiteľ, majiteľ kreditnej karty, či máte povolené prečerpanie na účte. Neoplatí sa na niektorý záväzok „zabudnút" a neoznámiť ho banke pri podávaní žiadosti o úver. 

   Pozor aj na rôzne nákupné karty od splátkových spoločností, ktoré často aj bez vášho vyžiadania prídu do poštovej schránky... Ak si danú kartu aktivujete, nemusíte limit z nej nikdy použiť, do záväzkov sa vám však ráta!

   A do tretice – dajte si pozor na omeškanie s úhradou splátok úverov či rôznych faktúr. Stačí, že ste dva-trikrát v takomto omeškaní a v úverovom registri vás zaevidujú ako potenciálneho neplatiča. Žiadna banka vám už potom úver neposkytne.

 

4, O úver môžete požiadať v ktorejkoľvek banke, aj tam, kde nie ste klientom. Otvoriť si bežný účet v danej banke NIE JE PODMIENKOU. Banka vám môže otvorenie bežného účtu navrhnúť, pretože ako klientovi by vám vedela poskytnúť na úvere možno výhodnejšie podmienky ako neklientovi, ale nemôže to od vás vyžadovať. Váš záväzok môžete pokojne splácať aj z bežného účtu v inej banke.

Spracovala: Beáta Michelčíková