Na záver...

Všetci sme svedkami  nepriateľských názorov, postojov i činov voči Židom – od nedôvery, nepríjemných pocitov cez holokaust až po nekonečné zápasy o územie a dnešné politické nepokoje. Nech sú Židia akíkoľvek – ruku na srdce – kto, ktorý národ a jednotlivec je bez hriechu? – sú vyvoleným Božím ľudom, On si ich raz zamiloval a jeho láska spolu s prisľúbeniami  a požehnaním sú nemenné. Biblia sa o tom zmieňuje viackrát. Tento dôvod treba vidieť za všetkými bojmi proti nim. Ide tu o duchovný súboj dvoch duchovných svetov, ako ho zo skúsenosti poznajú kresťania. Nie je to len politickoekonomický boj národov proti národu. S touto optikou túžim radšej sa za Izrael modliť, než kritizovať a súdiť.

Alena Ješková