Modlime sa za...

Ďakujeme za:
– to, že Boh je naším Pánom a Hospodinom a že sa o nás stará a nikdy nás neopustí
– prisľúbeného Mesiáša
– blízkych ľudí, ktorých nám Boh posiela do cesty, za to, že sme každý iný a jedinečný

 

Prosíme za:
– obnovenie jednoty medzi Božími deťmi
– vzájomnú úctu a porozumenie medzi kresťanmi a židmi
– odpustenie všetkých ľudských zlyhaní
– pravé Svetlo do našich životov a rozhodovaní
– ochranu našich rodín