Kupujete byt, dom?

Milan s manželkou kupovali byt. Rozhodli sa pre priamy kontakt s kupujúcim. Nebudú predsa platiť realitnej kancelárii za sprostredkovanie. Postupne si pozreli byt, spísali zmluvu a vyplatili predávajúcemu zálohu. Predávajúci však nemal vôbec v úmysle previesť na nich vlastnícke práva ukazovaného bytu, ktorý mu, ako neskôr zistili, vôbec nepatril. Domnelý predávajúci sa stratil aj so zálohou. Bol to podvod. Ako teda kúpiť a neprehlúpiť? Dobrou radou je obrátiť sa na odborníkov v tejto oblasti. Tieto služby sú síce ďalšou investíciou, no pri kúpe nemovitosti, kde ide o nemalé finančné prostriedky, sa to vo veľkej miere opláca.

 

Kľúčovú úlohu pri kúpe bytu/domu zohráva znenie kúpno-predajnej zmluvy. Musí obsahovať tieto náležitosti:
- presná a jasná identifikácia nehnuteľnosti,
- dohodnutá kúpna cena,
- zákonná identifikácia zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho),
- úprava ich vzájomných práv a povinností.

 

V prípade, že sa rozhodnete postupovať prostredníctvom kvalitnej realitnej kancelárie, ujme sa vašej záležitosti realitný maklér spolupracujúci s notárom či advokátom, ktorí zmluvu vypracujú.

 

Bližšie okolnosti prípravy kúpno-predajnej zmluvy nám priblíži realitný maklér Peter Poláčik:
„Každá zmluva by mala byť individuálne pripravená. Ak chcete mať vysokú ochranu, vyberajte si realitné kancelárie, ktoré v rámci svojich služieb zabezpečia uzatvorenie zmluvy formou notárskej zápisnice, resp. zmluvu autorizovanú advokátom. Pri tomto spôsobe advokát zmluvu vyhotovuje sám, je zodpovedný za jej obsah a preverenie. V praxi to znamená, že sám spíše zmluvu, posúdi, či zmluva neobchádza zákon a či jej uzatvorením nedôjde k vzniku škody. Autorizáciu zmluvy potom potvrdí v doložke o autorizácii. Okrem toho zisťuje aj totožnosť účastníkov zmluvy. Ak sa stane, že nezistí ich skutočnú totožnosť, nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Poškodenému účastníkovi musí potom škodu nahradiť.
Alternatívou tejto autorizovanej zmluvy je spísanie notárskej zápisnice o zmluve o prevode nehnu-teľnosti. V prípade podvodu sú tieto dva typy zmlúv poistené, a preto najbezpečnejšie pre kupujúceho.“

 

Zaujíma vás, koľko vás bude stáť sprostredkovanie kúpy bytu/domu realitným maklérom a aká je výhoda jeho práce pre vás? Opäť odpovedá realitný maklér Peter Poláčik.
„Ak vám maklér urobí ponuku z vlastnej databázy predávajúcich, mala by byť jeho služba pre kupujúceho bezplatná, pretože províziu mu vyplatí predávajúci. Ak by vám maklér pomáhal pri hľadaní bytu/domu aj mimo svojej databázy, je táto služba obvykle platená.
Väčšina maklérov si uvedomuje, že férový prístup im zaručí ďalších klientov. Dobrý maklér je napr. schopný posúdiť, či je predajná cena vhodná a reálna, zároveň vie túto cenu s predávajúcim aj vyjednať.“

 

Ak sa pri kúpe rozhodnete postupovať samostatne (bez sprostredkovateľskej činnosti realitnej kan-celárie), existujú dve možnosti. Vzor zmluvy sa dá stiahnuť z internetu. Keďže však zmluva nie je „šitá presne na mieru“, nemusí obsahovať všetky ustanovenia chrániace „čistotu“ obchodu. Niekedy jedna chýbajúca či nevhodne formulovaná veta poriadne zamotá situáciu, preto tento postup neodporúčame. Určite vhodnejšou alternatívou je požiadať o vypracovanie zmluvy notára či advokáta. Za vypracovanie zmluvy musíte síce zaplatiť, vyhnete sa však nedorozumeniam a podvodom.

Milada Urbánková, Eva Nipčová
Ďakujeme za spoluprácu realitnému maklérovi P. Poláčikovi, www.PonukaByvania.sk