Deň otcov

   Všetkým je dobre známy sviatok Deň matiek a väčšina mamičiek a detí ho aj s radosťou oslavuje. Je to pekné gesto, veď mamy si to určite zaslúžia. A čo otcovia? Oni si nezaslúžia našu pozornosť?
   Dovolím si tvrdiť, že Deň otcov je menej zakorenený v povedomí ľudí; keď som si zadala do vyhľadávača na internete heslá oboch sviatkov, tak Deň matiek viedol približne o štvrtinu oproti Dňu otcov v počte nájdených odkazov (a to rovnako v slovenskom aj anglickom variante). Takže čo vieme o Dni otcov?
   Ja som donedávna vedela len to, že sa slávi v júni; a ako kamarátka vtipne poznamenala, že ho určite zaviedli Američania. A tak som bola zvedavá, kedy, ako a kde tento sviatok vznikol. Teraz vám ponúkam výsledky svojho pátrania.
   Prvý sviatok Dňa otcov sa konal v severoamerickom štáte Západná Virgínia v meste Fairmont v roku 1908 na podnet pani Grace Golden Claytonovej, ktorá chcela osláviť život 210 otcov, čo sa stratili pri banskom nešťastí. No táto slávnosť sa nestala každoročnou tradíciou. Tá má pôvod v štáte Washington v meste Spokane a datuje sa do roku 1910. Pani Sonora Smart Doddová bola nadšená kázňou pastora ku Dňu matiek a chcela, aby aj otcovstvo bolo nejako ocenené. Túžila prejaviť uznanie takým otcom, ako bol jej vlastný, ktorý bol veteránom občianskej vojny a po smrti manželky vychoval šesť detí a veľmi si ho vážila. A keďže sa jej otec narodil v júni, navrhla, aby sa sviatok slávil v júni. A tak sa mladí chlapci vybrali v nedeľu do kostola ozdobení ružami – červená ruža bola na počesť žijúceho otca, biela na počesť zosnulé-ho; a sama Sonora zaniesla darčeky tým otcom, ktorí boli pre chorobu pripútaní k lôžku.
   No sviatok nemal veľkú podporu v oficiálnych kruhoch, hoci bol v roku 1913 podaný návrh zákona Kongresu na uznanie každoročného slávenia tohto sviatku. Až v roku 1972 bol prezidentom uzákonený za národný sviatok a tretia júnová nedeľa ustanovená za Deň otcov.
   Sviatok sa rozšíril do širokého sveta, ale deň, keď sa slávi, sa v jednotlivých krajinách líši. Najrozšírenejšia je už spomínaná tretia nedeľa v júni, napríklad v štátoch USA, v Kanade, Japonsku, vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Česku i na Slovensku. V krajinách s katolíckou tradíciou, ako sú Taliansko, Španielsko, Portugalsko, sa slávi 19. marca na sviatok sv. Jozefa. V Rusku sa napríklad oslavuje 23. februára (no tu má sviatok iný pôvod), v škandinávskych krajinách v druhú novembrovú nedeľu a v Nemecku sa spája so sviatkom Nanebovstúpenia Pána Ježiša.
   Nech už má Deň otcov akýkoľvek pôvod a dátum, podstatná je jeho myšlienka: vďačnosť voči otcom a prejavenie úcty a uznania tým, ktorí nám dali život.

Jana Májeková