Ako byť dobrým otcom

(recenzia)

   Doktor Kevin Leman je známy americký psychológ, terapeut a autor mnohých publikácií, s ktorými má čitateľ možnosť stretnúť sa aj na našom knižnom trhu.
   Kniha „Na otci záleží“ účinne motivuje všetkých otcov k tomu, aby iniciatívne uchopili a rozvíjali svoj vzťah k dcére (dcéram). Práve postava otca totiž rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje ženu do budúcnosti – v osobnom i pracovnom živote.
   Autor, sám otec štyroch dcér a jedného syna, podkladá svoje tvrdenia bohatými životnými skúsenosťami, ale aj príbehmi z klinickej praxe.
   Titul otec možno v ponímaní dnešnej spoločnosti neznie príliš atraktívne, doktor Leman však veľmi trefne poukazuje na fakt, že na ktoromkoľvek poste v zamestnaní či podnikaní je muž nahraditeľný. Výnimočné, nenahraditeľné postavenie zaujíma len vo svojej rodine a najmä v očiach svojej dcérky.
   Ako teda byť dobrým otcom? Autor uvádza základné pravidlá (ale nie návody), ktoré mužom pomôžu stať sa lepšími otcami. V prvom rade musia byť otcami, ktorí sú v rodine prítomní. Toto tvrdenie je leitmotívom celej knihy. Otcova prítomnosť poskytuje dcére bezpečné zázemie a istotu. Prítomnosť treba budovať dôsledne, krok za krokom. Prítomnosť pri rodinnom stole, spoločných rozhovoroch, hrách a zážitkoch. Prítomnosť ako protipól k absencii. Pretože každý spôsob výchovy prinesie svoje ovocie. Roky ľahostajnosti sa neskôr nedajú napraviť. V dospelosti detí už totiž platí imperatív držať sa v ústraní.

   Dobrých otcov charakterizujú ešte aj ďalšie znaky: majú pochopenie, vážia si svoju ženu, dôverujú svojej dcére a posledné (trochu zarážajúce) pravidlo – nechajú svoju dcéru prejsť aj bolesťou.

    Podobných originálnych vyhlásení je v knihe viacero. Čitateľ si však s prekvapením uvedomí, že sa naozaj zakladajú na pravde.

   Je dobré, ak nás naše deti nevidia vždy len ako dokonalých rodičov a kresťanov. Je dobré, ak my a naše deti občas zlyhávame, lebo zlyhanie patrí k životu a učí nás milovať bez podmienok. A napokon – je dobré milovať svoje deti rôznym spôsobom a neuplatňovať rovnostársku (na pohľad spravodlivejšiu) výchovu.

   K nesporným prednostiam tejto knihy patrí autorov vynikajúci rozprávačský talent, značná dávka humoru, ale predovšetkým bezhraničnej otcovskej lásky. Nebojí sa rozprávať o náklonnosti svojho otca k alkoholu, zároveň však prostredníctvom veselých aj dojemných príhod poskytuje krásny pohľad na svoju súčasnú rodinu. Ak k tomu pridáme zaujímavé témy napríklad o tom, ako má otec pomôcť dcére objaviť vzťah k Bohu, ako s ňou hovoriť o smrti, o vzťahoch či o sexe, budeme mať dobrý dôvod zaobstarať si ďalší prírastok do svojej knižnice.   Hoci je kniha učená predovšetkým mužom – otcom, môže byť veľmi zaujímavým čítaním aj pre ženy – dcéry a (alebo) matky. Dcéram pomôže pochopiť, ako sa otcovo správanie počas ich detstva v mnohých ohľadoch premieta do ich postojov a prežívania v dospelosti. A matkám zrozumiteľne vysvetlí, prečo je také dôležité, aby vo výchove svo-jich dcér prenechali dostatok priestoru ich otcom.

Zdenka Šujanová