Keď k nám Boh konkrétne prehovorí alebo o charizmách Ducha

   Všetci potrebujeme zažiť, že Boh Ježiš Kristus k nám hovorí – jasne a veľmi konkrétne. Jeho hlas nie je len pre zopár vyvolených, ako to bolo v Starom zákone. Ale i mne, nám. Keď je to užitočné a potrebné, Boh prichádza do nášho každodenného života so svojimi darmi – charizmami Ducha. Málo kresťanov si uvedomuje, že keď v nich Duch Svätý prebýva, majú skrze Jeho dary možnosť pomáhať „nadprirodzene“ riešiť konkrétne životné situácie, problémy vo svojom živote, ale hlavne v živote ľudí, ktorých im Boh dáva. Takto sa zjavuje Božia moc, svet vidí, že Božie kráľovstvo je tu a kresťania sú svedkami pre Krista, svetlom sveta a soľou zeme.

 

SLOVO PROROCTVA
   Moja mamička bola nevyliečiteľne chorá. Priatelia ma povzbudzovali na modlitbu za zázračné uzdravenie, lekári vraveli o nevyhnutnom konci. Túžila som vedieť, za čo sa mám teda modliť – za dobrú smrť alebo za zázrak zdravia? Chcela som mať v tom jasno. Tak som sa pýtala. Nerobím to často, lebo tak sa ani nemá študovať Biblia, ale občas nás Pán v špeciálnych situáciách vedie otvoriť si Písmo spontánne. Nuž som ho otvorila. Oči mi padli na verše 16-23 z kapitoly 38 v starozákonnej knihe Sírachovec (v inom preklade Ekleziastikus). „... nad mŕtvym prelievaj slzy ... postaraj sa o jeho telo, ako sa patrí, a nezanedbaj jeho pohreb ... zachovávaj dni smútku ... a potom sa nechaj potešiť v zármutku...“ (dočítajte si celé). Zostala som sedieť ohromená. Dva dni nato som dostala od jedného vydavateľstva knihu – darček pre o. z. za reklamu – Neplačte, smrť nie je smutná od paliatívnej lekárky sprevádzajúcej zomierajúcich. Pán ku mne teda jasne prehovoril a ja som sa potom pol roka prihovárala za milosť bezbolestnej, pokojnej smrti, aby si mamička stihla dať do poriadku vzťahy a veci, ak treba, aby zorganizoval časové udalosti tak, aby som mohla byť v poslednej hodine pri nej. Stalo sa.

A. J.

 

   Buďme ale opatrní, keď nám niekto chce tzv. „prorokovať“ do nášho života, predpovedať budúcnosť či ovplyvňovať naše rozhodnutia. Pravé proroctvo je akoby len vypovedaním, potvrdením toho, čo už kdesi vnútri máme. Slúži na budovanie, napomínanie a potešovanie.

 

SLOVO POZNANIA
   Už niekoľkokrát sa mi pri rozhovore o duchovných veciach stalo, že som pri výklade biblických právd hovorila veci, ktoré mňa samu prekvapili, že som doslova počúvala aj ja, čo hovorím inému človeku, lebo to vzdelávalo aj mňa – nebolo to totiž poznanie z môjho ľudského rozumu, ale poznanie, ktoré mi v tej chvíli dával Duch Svätý. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť – lebo je to naozaj zvláštny pocit, ak niečo vy hovoríte a pritom sa sami čudujete, odkiaľ to poznanie ide.

Petra

 

   Inokedy nám Boh dáva poznanie konkrétnych vecí zo života ľudí, ktorým slúžime. Aby sme tak lepšie vnímali a chápali situáciu, v ktorej sa nachádzajú, či vtedy, keď im takéto nadprirodzené poznanie pomôže otvoriť si srdce a dôverovať Bohu.

 

SLOVO MÚDROSTI
  V detskom domove sme si pozreli chlapčeka, rozhodli sa preňho, no nemohli sme si ho hneď prevziať, museli sme čakať, veď „úradnícky a súdnický šimel “ sa nedá obísť. Narážali sme na nepochopiteľnú nekompetentnosť zainteresovaných pracovníkov. Napriek modlitbe nás a mnohých priateľov za nás som bola ubolená, v napätí a naštvaná. Zdalo sa mi, že vecami sa nedá pohnúť. Zašla som na spoveď a vyznala pred kňazom veľký hnev, nadávky a podobne. Na chvíľu sa zamyslel, zrejme sa sústredil na Ducha, a prehovoril: „V tieto dni za mnou chodí veľa matiek. A každá prežíva bolesť – jedna má ťažké tehotenstvo, iná náročný pôrod, ďalšia sa trápi výchovou detí. Láska asi musí byť spojená s bolesťou. Vy svoje deti musíte odrodiť cez úrady a súdy. Verte, že Boh má moc a vie konať aj ponad naše nemožné ľudské systémy. To neznamená, že by sme sa nemali snažiť o ich zmenu, smieme sa rozčúliť a bojovať za zlepšenie, ale On uskutoční svoje.“

   Práve tieto slová boli rémou, zjaveným Božím hlasom pre mňa. Tento kňaz prijal múdrosť od Boha a vedel v tej chvíli použiť správne slová, aby mi komunikoval pravdu a povzbudil ma. Žila som z jeho slov až do víťazného konca. A ten prišiel do pár dní.

T. A.

 

   Slovo múdrosti je často spojené so slovom poznania. Boh dá človeku „informáciu – poznanie“ a aj múdrosť, aby vedel, ako ju komunikovať.

 

DAR UZDRAVENÍ
   Dar uzdravovania je medzi kresťanmi v našej kultúre dosť výnimočný. Európska civilizácia je veľmi silne poznačená gréckym racionálnym myslením, ktoré nám bráni vidieť nadprirodzený, duchovný svet a spôsobuje neveru, a preto máme často problém prijať aj nadprirodzené veci od Boha. Napríklad v Afrike je úplne iná situácia, tam je duchovná realita každodennou súčasťou v živote ľudí – v pozitívnom aj negatívnom zmysle – a preto sa tam deje oveľa viac nadprirodzených vecí, lebo ľudia tomu veria a nemajú problém prijať aj zázrak. Keď má nejaký človek dar uzdravovania, ľudia sú cez neho uzdravovaní vo veľkom počte a takým mocným spôsobom, že ho chorí priamo vyhľadávajú, aby sa za nich modlil. Boh však uzdravuje aj v Európe – väčšinou sa tak deje po modlitbách kresťanov, ktorí sú obyčajnými ľuďmi, nemusia mať nijaké zvláštne postavenie v Cirkvi, lebo Boh odpovedá na modlitby ktoréhokoľvek svojho dieťaťa. Každý kresťan sa môže modliť za uzdravenie – či už svoje, alebo niekoho iného. Nedajme sa odradiť, ak aj nevidíme pozitívny výsledok. My sa máme modliť – Boh bude konať – ako a kedy – nechajme na ňom.

 

   Modlili sme sa s priateľkou za ďalšiu priateľku, ktorá mala ísť na operáciu hlasiviek. Po našej modlitbe sa jej stav upravil a operácia už nebola potrebná.

   Inokedy sa mne stalo, že som mala zdravotné problémy, ktoré som vždy musela riešiť návštevou lekára a užívaním liekov. Modlila som sa vo viere – a na druhý deň mi nebolo nič – takže som už k lekárovi nemusela ísť.

   Keď bol môj syn malý, raz ho veľmi bolelo ucho a nahlas plakal. Bola som doma so sestrou – tiež kresťankou – začali sme sa spolu modliť a chváliť Boha, spievať mu – a zanedlho syna prestalo bolieť ucho a dokonca sa pridal k nám v speve.

Andrea

 

DAR JAZYKOV
   Keď som sa obrátila, stretávali sme sa viacerí kresťania skoro ráno na modlitbách takmer každý deň. Na jednom takom stretnutí som požiadala, aby sa za mňa ostatní modlili, lebo som túžila mať dar jazykov. Zdalo sa mi, že sa nič neudialo. Ostatní ma však povzbudzovali, že sa nemám báť – nech len začnem hovoriť a ono to pôjde. Večer som to teda skúsila. Aj keď sa mi to zdalo čudné, slová naozaj začali plynúť. Mala som však pochybnosti, či to je skutočne dar jazykov, a nie len nejaká hatlanina zo mňa. Na druhý deň prišla za mnou priateľka, ktorá nevedela, čo prežívam, a povedala mi toto slovo z Písma: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.“ (Mt 7, 7-11) Bola to odpoveď od Boha pre mňa, aby som sa nebála uveriť, že mi dal dar, o ktorý som prosila. Aj tak ma však ešte niekedy prepadli pochybnosti – preto sa Boh postaral o ďalšie potvrdenie, že mi dal dar jazykov a že sa ho nemám báť používať.

Lenka

 

   Je to dar pre každého. Je tiež veľmi užitočný, pretože aj keď nevieme, ako sa za určitú vec modliť, keď sa modlíme v jazykoch, Duch Svätý nás vedie v modlitbe, používa naše ústa, ale obsah je od neho. On vie, čo potrebujeme, a tak sa môžeme nevedomky modliť za veci, ktoré by nám prirodzene ani nenapadli. Ale stáva sa, že sa človek modlí aj v pozemskom jazyku, ktorý sa nikdy neučil ani mu nerozumie – stali sa také prípady, keď boli takouto modlitbou zasiahnutí ľudia, ktorí tej reči rozumeli, a bolo to posolstvo od Boha pre nich. Inokedy dokonca rozumie tej reči aj človek, ktorý hovorí, aj ten, ktorému je to určené. Takéto skúsenosti mali veľakrát hlavne misionári pôsobiaci v rôznych krajinách.

 

DAR VÝKLADU JAZYKOV
   Keď sa modlíme sami pre seba darom jazykov, tzv. nebeským jazykom, slúži to na naše budovanie, posilňovanie ducha. Nevieme, čo konkrétne sa modlíme. Niekedy počas modlitebných zhromaždení niekto prehovorí v jazykoch akoby určitý príhovor. Ide väčšinou o niečo, čo Boh chce komunikovať celému spoločenstvu – tu je potrebný aj následný výklad od Boha, ktorý môže prijať a povedať zase iný človek.

 

   Raz na modlitebnom stretnutí kresťanov sa jeden brat modlil nahlas v jazykoch – a mne sa náhle v mysli začali objavovať slová, vety v slovenčine – bol to výklad toho, čo ten brat hovoril.

Lenka


   Výklad neznamená preklad – t. j. niekto sa môže modliť v jazykoch dlhšie a výklad môže byť oveľa stručnejší, ale môže to byť aj naopak.

 

DAR KONANIA DIVOV A ZÁZRAKOV
   Výsledkom tejto charizmy môže byť napr. vzkriesenie mŕtvych, stvoriteľské zázraky (napr. keď Ježiš nasýtil zástupy niekoľkými chlebami a rybami) a podobne.

   V našej európskej kultúre je to tiež výnimočný dar. Ale sú zaznamenané viaceré svedectvá, keď sa v krízových situáciách ľuďom zázračne neminuli zásoby alebo aj v dnešných časoch Boh zázračne rozmnožil jedlo, aby bolo dosť pre všetkých. Do tejto skupiny patria aj zázračné uzdravenia, keď sú ľudia v jednom momente uzdravení z ťažkých chorôb, napríklad zmiznú nádory.

 

   Istá misionárka v Afrike nemala dosť jedla pre deti v sirotinci. Prestrela však stôl pre všetkých a modlila sa za to málo, čo mali. A všetci sa dosýta najedli – ona nakladala na taniere a akosi stále bolo z čoho – misa sa nevyprázdnila, hoci prirodzene by to pre všetkých nestačilo.

Zdena
(+ Mt 8, 23-27)

 

DAR ROZLIŠOVANIA DUCHOV
   Tento dar slúži na rozpoznanie duchovného pozadia určitého diania alebo javu – či to koná Duch Svätý, alebo démonické sily. Boh dáva tiež schopnosť rozlíšiť, aké konkrétne sily sú za problémom človeka, napríklad duch alkoholizmu, rozdelenia, veštectva a podobne. To je veľmi užitočné pri konkrétnej službe oslobodzovania. Diabol napodobňuje Božie pôsobenie, ale kresťan, v ktorom prebýva Duch Svätý, môže s jeho pomocou rozpoznať zdroj – či to, čo sa deje, je Božie, alebo nie. Hlavným kritériom je vždy Písmo – ak je niečo v rozpore s Bibliou – nemôže to byť Božie pôsobenie, aj keby to vyzeralo dobre, lebo Boh nikdy nepôjde proti svojmu Slovu. Veď aj Písmo nás varuje: „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ (2 Kor 11,14)

   Dôležité je rozpoznávať zdroj moci pri ľuďoch – rôznych liečiteľoch, ktorí tvrdia, že sú Boží služobníci a že pomáhajú ľuďom, môžu byť dokonca aktívni kresťania, ktorí sa zúčastňujú na bohoslužbách, používajú kresťanské symboly – kríž, Bibliu – ale pritom zdroj ich moci je okultný. Nikdy nedovoľme takýmto ľuďom, aby sa za nás modlili, kládli na nás ruky a podobne – vystavovali by sme sa tak pôsobeniu okultnej moci, čo je zlé pred Bohom a pre nás by to malo negatívne duchovné a možno aj iné následky (psychické, fyzické problémy, depresie a podobne), ak by sme sa takýmto veciam otvorili. Akúkoľvek pomoc potrebujeme, hľadajme vždy len u Boha! On je veľký a mocný – my si ani nevieme dostatočne uvedomiť jeho veľkosť – keby to ľudia chápali, nehľadali by pomoc inde.

 

   Môj švagor mal doma modlitebnú skupinku a zrazu prišiel jeden muž, ktorého nepoznali, a spýtal sa, či môže ísť dnu – a švagra viedol Duch Boží, aby povedal: „Ty môžeš, ale ten, ktorý je v tebe, nech zostane vonku.“ Ako to povedal, ten muž sa začal metať. Ostatní – všetko neskúsení kresťania – boli z toho zaskočení, tak rýchlo telefonovali pastorovi, čo majú robiť – a podľa jeho pokynov sa potom modlili a a vyhnali z neho zlého ducha. Neskôr vysvitlo, že ten muž bol z okultne poviazanej rodiny, kde sa už stará matka zaoberala okultnými vecami.

Andrea

 

DAR VIERY
   Každý kresťan je veriaci – uveril v Ježiša Krista ako svojho jediného Spasiteľa. Keď však hovoríme o dare viery, myslí sa tým niečo viac – je to nadprirodzené pôsobenie Ducha Svätého, presvedčenie o veciach, o odpovedi na modlitbu predtým, než vidíme udiať sa to na vlastné oči. Je to viac ako nádej, je to istota.

   Biblické príklady: Abrahám, ktorý uveril Bohu, že mu dá syna, hoci v prirodzenom svete to bolo nepredstaviteľné. Eliáš, ktorý mal istotu, že nebude pršať tri a pol roka, a tiež vierou mal istotu, že bude pršať, keď o to požiadal Boha, hoci nič nenasvedčovalo tomu, že by malo pršať. Vierou Ježiš počas búrky spal v podpalubí lode, mal istotu, že sa bezpečne preplavia cez jazero.

 

   Stalo sa mi párkrát v živote, že som zrazu v sebe mala istotu, že niekam pôjdem, že sa niečo stane. Napríklad pred pár rokmi som sa uchádzala o krátkodobý študijný pobyt v zahraničí a zrazu som začala mať istotu, že tam pôjdem – a naozaj – vybrali ma spomedzi mnohých uchádzačov a ja som vedela, že mi to Boh pripravil a všetko zariadil – bolo to požehnané od začiatku až do konca.

   Ďalšia skúsenosť bola z dovolenky, keď sme sa vybrali na vlastnú päsť do Chorvátska – takisto som vnútorne vopred vedela, že táto dovolenka je darčekom od Pána. A hoci sme si najprv nevedeli nájsť miesto podľa našich predstáv, takže to trochu vyzeralo ako kríza, ja som stále hovorila – a aj som o tom bola presvedčená – že po veľkej kríze býva veľké požehnanie – a tak sa aj stalo. Zrazu sme zastavili v jednej uličke, kde nám domáci okamžite ponúkol krásny apartmán s ešte krajším výhľadom na more – nachystaný pre nás od Pána.

Petra

 

   Každému kresťanovi sú k dispozícii všetky dary a v praxi svojho života ich dostane k dispozícii v situácii, kde ich bude potrebovať, keď budú užitočné. Môže sa tiež stať, že určitý dar máme „pridelený“ – t. j. Boh nás v ňom bude primárne používať. Aký dar to je, poznáme po ovocí a v tej oblasti sa treba potom v spolupráci s Duchom Svätým rozvíjať, aby sme napredovali a aby nás Boh mohol viac používať. (pozrite Ev. podľa Matúša, kapitoly 8 a 9)

   Keď zažívame takéto pôsobenie Ducha, prináša nám to radosť a vedomie vážnosti, akú máme v Božích očiach a v jeho pláne so svetom. Oslobodzuje nás od neživého kresťanstva zredukovaného na zákazy, príkazy a rituály, ku ktorému sme sa dostali možno ani nie vlastným pričinením. Ja stále túžim počuť Ducha Svätého. A keď prehovorí, kráčam životom nadšenejšie.

 

   „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!“ (Iz 55,6, Žalm 27,8)

Alena Ješková, Mária Beničáková, Andie Zaťková
Odporúčame: 1. list Korinťanom 12. a 14. kapitola