26-06-11 21:00

Verejne prístupné inkubátory dávajú deťom šancu na život

Správy z Európskeho parlamentu 19

Brusel, 23. júna 2011

 

Najnovšie odporúčanie Výboru OSN pre práva dieťaťa, aby Česká republika urýchlene ukončila program "BabyBox", je podľa europoslankyne Anny Záborskej nepochopiteľné. Od roku 2005 bolo vďaka projektu zriaďovania a prevádzky verejne prístupných inkubátorov zachránených 50 detí v celej Českej republike. Podobný projekt pod názvom "Hniezdo záchrany" funguje už šesť rokov aj na Slovensku a dal šancu na život už 30 deťom.

 

"Je absurdné, ak Výbor OSN pre práva dieťaťa požaduje zrušenie programu, ktorý pomáha deťom prežiť. Mnohé z týchto detí, ktoré dnes žijú šťastný život v adoptívnej rodine, by sa inak pravdepodobne nedožili ďalšieho dňa. Som rozhorčená nad týmto pokrytectvom OSN a v najbližšej dobe predložím v Európskom parlamente návrh písomnej deklarácie o verejne prístupných inkubátoroch ako jednej z možností záchrany detí v ohrození života," uviedla v reakcii europoslankyňa Anna Záborská.

 

Ako ďalej dodala, štatistiky využívania verejne prístupných inkubátorov dokazujú, že ženy, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, využívajú tieto zariadenia vo výnimočných prípadoch. Prednosť dávajú zariadeniam, ktoré im ponúkajú poradenstvo a útočisko na obdobie tehotenstva a vytvárajú podmienky, v ktorých sa budúca matka môže slobodne rozhodnúť, či sa o dieťa postará sama, alebo umožní jeho adopciu.

 

Odkazy:
Program "BabyBox"
"Hniezdo záchrany"
Fórum života

 

 

Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent p. Anny Záborskej

Kontakt:
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive