11-06-11 10:00

Anna Záborská: Najväčšie rezervy sú v informovaní občanov EÚ o zdravotných rizikách

Správy z Európskeho parlamentu 18

Brusel, 7. júna 2011

 

Varovať občanov každý deň pred inou potravinou bez dôkazov je nezodpovedné. Výsledkom takéhoto konania je panika na strane spotrebiteľov a veľké hospodárske škody na strane pestovateľov, obchodníkov aj prevádzkovateľov stravovacích zariadení. Skôr treba dlhodobo informovať verejnosť o základných hygienických postupoch pri príprave jedla, aby sa vyhli vážnemu ochoreniu. V dnešnej mimoriadnej rozprave k ochoreniu spôsobenému baktériou E. Coli (EHEC) tu uviedla europoslankyňa Anna Záborská. Na rozprave sa zúčastnil aj komisár John Dalli, ktorý poslancov Európskeho parlamentu informoval o aktivitách Európskej komisie v súvislosti s ochranou spotrebiteľov pred nebezpečnou nákazou.

 

„Občanov treba informovať o tom, čo majú robiť, aby sa vyhli takýmto ochoreniam. Ako majú postupovať pri skladovaní a spracovaní potravín, či stačí dodržiavať základnú hygienu, ako postupovať pri varení. Mnohé tieto pravidlá poznáme roky a ich dodržiavanie aj teraz ochránilo mnohých ľudí pred nákazou. Jednoduchá informačná kampaň by nám umožnila predchádzať takýmto dramatickým situáciám do budúcnosti,“ zdôraznila Anna Záborská.

 

Viacerí poslanci predovšetkým zo Španielska, ale aj z ďalších členských štátov EÚ, kritizovali postup Nemecka pri informovaní o zdroji nákazy. Upozornili na nedostatočnú koordináciu v komunikovaní najnovších zistení a tiež na potrebu nahradiť vzniknutú škodu farmárom, ktorí boli nepravdivo označení za pôvodcov nákazy EHEC.

 


Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent p. Anny Záborskej

Kontakt:
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive