07-06-11 21:00

Moja príprava na Svetové dni mládeže

(Svedectvo)

   Volám sa Mária, mám 31 rokov. Vo viere som bola vychovávaná odmalička. V 12 rokoch som si prečítala knižku Mária Goretti. Táto svätica ma oslovila svojou nevinnosťou a odvahou. Pokladala som ju za anjela. V tom čase pred birmovkou som prežívala osobnú krízu vo viere. Vtedy som Boha vôbec nevnímala. Ostala mi len dôvera, že to, čomu som celé roky verila, nemôže byť predsa klam. Nikomu som o tom nehovorila. Jedného dňa, po návrate z omše na internát, kde som vtedy bývala, som si na poličke našla knižku s modlitbami k Panne Márii ustavičnej pomoci. Nikto, ani spolubývajúca, ktorá nebola veriaca, mi nevedel povedať, kto ju tam dal. Vtedy som sa rozplakala a pochopila som, že Boh si ma opäť našiel. K ďalšiemu prehĺbeniu mojej viery došlo na gymnáziu. Tam som mala zopár kamarátov protestantov. S nimi sme sa okrem iného modlili. Spoznala som, že sme to my ľudia, ktorí sme sa rozdelili, ale Boh spája. Na strednej škole som získala lásku k filozofii, ktorú som vyštudovala na VŠ.
   Práve so svojimi spomínanými mladými kamarátmi som pri modlitbách zažila pocit úžasnej spolupatričnosti a súdržnosti. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa chcem zúčastniť na Svetových dňoch mládeže. Zažiť túto úžasnú oslavu Boha plnú jednoty, porozumenia a radosti. Okrem toho sa veľmi túžim stretnúť so súčasným Svätým Otcom. Jeho myšlienky a dielo sú pre mňa veľmi inšpirujúce. Obdivujem, ako si jednoduchou a nenásilnou formou dokáže získať mladých ľudí. Vie o sebe, že je iný ako bol jeho predchodca. Myslím si však, že práve v tom je naša osobitosť a originalita, že nie sme všetci rovnakí. Svoj odkaz odovzdáva podľa mňa so všetkou miernosťou a zhovievavosťou. Aj v tom je pre mňa čaro jeho osobnosti. Veď aj o Ježišovi je napísané, že nebude kričať. Ani súčasný Svätý Otec podľa mňa svoj odkaz pred sebou nevykrikuje. Naopak, svojou miernosťou a skromnosťou prezentuje odkaz samotného Boha.
   Na SDM sa chystám spolu so svojou matkou, aj preto, že som telesne postihnutá a potrebujem jej pomoc. Myslím si však, že aj pre ňu samotnú bude tento pobyt veľmi inšpirujúci. Nikdy som si nemyslela, že raz SDM absolvujem. Očakávam oslavu Boha plnú lásky, jednoty a porozumenia a taktiež dôležité je pre mňa stretnutie so Svätým Otcom. Na toto stretnutie sa pripravujem v rámci svojich možností, hlavne modlitbou. Máme teraz doma putovnú sochu Sedembolestnej Panny Márie, kde sa modlíme modlitby a spievame piesne aj na tento úmysel. Tiež sa pripravujem čítaním myšlienok Benedikta XVI.
   Dúfam, že na stretnutí s mladými práve na SDM získam naplnenie, ktoré očakávam. Dúfam, že to bude vyvrcholenie všetkých mojich príprav. Práve mladí ľudia a deti sú našou budúcnosťou.
   Pozdravujem Vás
Mária


News archive