14-05-11 21:00

Rodina a jej hodnota

Dnes začína na Slovensku Deň rodiny. Pri tejto príležitosti vám prinášame anketu o rodine a jej význame, tak sa poďte spolu s nami začítať do odpovedí....

Rodina je veľkým darom a nie je samozrejmosťou, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Je potrebné starať sa o ňu ako o krehkú rastlinu. Aby rástla, mali by sme ju každý deň zalievať láskou. Aký význam má rodina napríklad pre Petra Dvorského či Jána Ďurovčíka? A musia rodinu tvoriť len pokrvní príbuzní? V prípade Dorotky Nvotovej zďaleka nie. Ako vnímajú rodinu tieto a ďalšie známe (i neznáme) osobnosti, si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.

 

1. Kto, podľa vás, tvorí rodinu?
2. Čo pre vás znamená rodina? Čo vám dáva rodina?
3. Viete o tom, že sa každoročne koná Deň rodiny a myslíte si, že má takéto podujatie zmysel?

 

1. V prvom rade je to manželský pár, muž a žena, ktorí sa jeden pre druhého obetujú. Potom prichádzajú postupne deti. Ak ich s láskou prijmete, žiadna námaha nie je obetou. Práve naopak, je to požehnaním.
2. Pokoj, radosť, harmónia, zázemie a požehnanie... to je základ rodiny. Dáva mi pocit bezpečia, doma v rodine je opora, vedomie toho, že spolu všetko prekonáme, vyriešime. Keď sa spolu večer stretávame pri večeri alebo modlitbe, tak je to spoločenstvo, ktoré drží spolu. V radosti, aj v smútku a problémoch. Rodina, je prístav, kde radi kotvíme naše malé, krehké lode, aby sme načerpali síl a utvrdili sa, že naše korene sú na zemi... v Nebi.
3. Registrujem ho. Zatiaľ som sa do neho nikdy nezapojila, ale je úžasné, že aspoň niekto chce povýšiť zmysel rodiny na úroveň, ktorú mala a plnila v minulosti. Kde rodičia sú ochrana a bezpečie a deti radosť a pestrý život. Rodina, ako taká v poslednom období pomerne dosť upadá. Manželstvá krachujú jedno po druhom a je neskutočne smutné, že ľudia hľadajú šťastie inde, ako v kruhu svojich najbližších. Keď pochopíme, že rodina je niečo úžasné a hoci sa veľmi ťažko buduje a chráni, oplatí sa ten boj obstáť až do konca.
(Natália Žembová, moderátorka Správ STV)

 

1. Rodinu tvoria otec, matka a dieťa (deti).
2. Rodina je pre mňa základ a kvalita spoločnosti. V rodine vidím zmysel života. Dáva mi istoty, inšpiruje ma k práci a k pozitívnym skutkom, dáva mi energiu.
3. Áno, viem a myslím si, že by sa Deň rodiny mal uskutočňovať častejšie ako iba raz za rok, pretože ľudia zabúdajú na rodinu, na zmysel a poslanie rodiny, na výchovu a vyššie ľudské hodnoty, čo sa žiaľ odráža v našom každodennom živote.
(Peter Dvorský, operný spevák, riaditeľ Opery SND)

 

1. Rodina znamená otec, matka a děti. Samozřejmě i staří rodiče.
2. Rodina je základem společnosti, tak jako ta prvotní buňka, ze které se potom tvoří celý organismus. Rodina je bezpečí ve všech zmatcích společnosti.
3. Věděla jsem, že se koná den rodiny. A dnes, kdy se rodina rozpadá, je to tragédie pro národ.
(Bedřiška Znojemská, česká maliarka)

 

1. Rodinu musí tvoriť otec, mama – už to je rodina, ale nie ešte úplná, mali by tam byť aj plody ich vzťahu – deti. Však už Stvoriteľ videl, že Adamovi čosi podstatné chýba a tak dal šancu Eve, komusi ešte dokonalejšiemu ako Adam, aby ho nielen citlivo dopĺňala (až na ten experiment s dôsledným uplatňovaním slobodnej vôle a z nej prameniacej pýchy), ale aby spoločne založili rodinu i s potomstvom.
2. V prvom rade znamená pre mňa posvätné spoločenstvo. Práve Kristovou obetou bolo potvrdené nielen Desatoro a vykúpený bol prvotný prarodičovský hriech, ale on sám ustanovil Sviatosť manželstva, čím dal nielen manželstvu, ale rodine ako takej výnimočné postavenie, ktoré má byť kreované na láske, obetavosti a vernosti v dobrom i v zlom. Celoživotné vznešené poslanie. Až zimomriavky idú z toho. A tu sa to celé začína. Obraz spoločnosti je priamo úmerný obrazu našich rodín, pretože v nich sa vytvára model správania ovplyvnený ich celkovou atmosférou a mierou ukotvenej morálky.
3. Áno, určite má. Poukazovať na neporušiteľnosť rodiny. Dnes sú ľudia schopní odísť od seba pri prvých náznakoch nedorozumenia, nechcú hľadať to, čo ich spája, ale len to, čo ich rozdeľuje. Ďalej je tu neustála snaha o relativizovanie rodiny. Snaha uzákoňovať neprirodzené zväzky. Preto treba poukazovať trebárs i na to, že sú rodiny, ktoré žijú spolu už desiatky rokov; a sú to rodiny aj z oblastí, v ktorých ľudia radi predpokladajú väčšiu nestabilitu, ako sú napríklad známi ľudia, herci, speváci, politici, športovci a iní. A vrátiť rodine ten najvznešenejší status nielen zo spoločenského hľadiska jej posvätnosti, ale aj vytváraním materiálnych podmienok.
(Štefan Bučko, herec, moderátor, recitátor)

 

1. Rodinu tvoria ľudia, ktorých spája láska, pocit spolupatričnosti a odhodlanie vydržať navždy spolu v dobrom aj v zlom.
2. Mala som šťastie vyrastať v úžasnej rodine a zatiaľ sa mi darí tento vydarený model celkom úspešne kopírovať.
3. Priznám sa, že neviem o Dni rodiny. Trošku sa vyhýbam podujatiam, ako je Deň žien, Deň otcov, Deň zamilovaných a podobne, ale ak sa k tomu sviatku pridá zmysluplný obsah, tak som ochotná pridať sa.
(Eva Čobejová, redaktorka časopisu .týždeň)

 

1. Jej členovia.
2. Pocit istoty.
3. Neviem. Mal by sa konať celý rok.
(Milan Lasica, herec, moderátor, textár, humorista)

 

1. Je to rôzne, ale tú štandardnú schému rodiny tvoria rodičia a ich dieťa alebo deti. Každopádne to ale nie sú len oni, patria tam aj starí rodičia, krstní rodičia a iní príbuzní.
2. Rodina je pre mňa základ celého môjho bytia. Z nej som dostala lásku, výchovu, podporu, dôveru, pokoru. Rodina formuje osobnosť, z nej vychádza všetko, čo človek neskôr v sebe nesie a odovzdáva ďalej.
3. Viem o Dni rodiny a myslím, že to má zmysel. Aj takýmto spôsobom sa dá stále poukazovať na to, že človek má okolo seba veľa nepodstatných vecí, o ktoré môže prísť, ale keď príde o rodinu, príde vlastne o to najvzácnejšie, čo ho môže držať nad vodou.
(Zuzana Smatanová, speváčka)

 

1. Tú biologickú pochopiteľne tvorí otec, mama a deti. Rodina je však pre mňa aj súznenie sŕdc, ktoré sa navzájom milujú. Preto aj dobrý priateľ mi môže byť bratom aj otcom.
2. Ostrov, bezpečie, pokoj, ticho aj živelnosť, radosť aj bolesť... všetko to, čo práve treba.
3. Viem, teším sa tejto aktivite a fandím jej.
(Pavol Danko, moderátor, tanečník, učiteľ)

 

1. Rodina je kruh blízkych ľudí, s ktorými sme vyrastali, alebo žijeme. Sú to ľudia, čo majú byť oporou a barličkou v ťažkých časoch. Nie vždy tak sú a dosť často tie ťažké časy spôsobujú oni.
2. Pre mňa je to celý klan Šiškovcov, Nvotvcov a Filipovcov, potom asi 43 nepálskych sirôt a ešte celá jedna nepálska rodina, kam patrím, potom ešte jedna indická. Dávajú mi lásku.
3. Nevedela som o tom a neviem, aký to ma zmysel, ale keďže to nikomu neubližuje, tak mi to nevadí. Ak sú rodinné vzťahy dobré, nepotrebujú deň rodiny a ak nie sú dobré, ani taký deň im nepomôže. Ale prečo nie?
(Dorota Nvotová, herečka, speváčka, cestovateľka)

 

1. Moje chápanie rodiny je širšie. Keď sme sa stretli na Vianoce na chate, bolo nás osemnásť. Teda nielen najbližší – manželka, deti, ale aj rodičia, súrodenci, vnuci.
2. Vnútorný pokoj, chuť do práce, zmysel snaženia.
3. Myslím, že má zmysel, dokonca že sa miera toho zmyslu zvyšuje.
(Štefan Luby, vedecký pracovník, bývalý predseda SAV)

 

1. Úzku rodinu tvoria, samozrejme, rodičia a ich deti. No, samozrejme, aj starí rodičia a ďalší členovia rodiny sú tiež dôležití pri výchove novej generácie.
2. Moja rodina je pre mňa zázemie, ktoré nenájdem nikde inde. Je úžasné vedieť, že sa nevraciam do prázdneho bytu a že na mňa niekto stále čaká. Rodina ma však učí aj pokore a ohľaduplnosti. Teraz už chápem, že nežijem len pre seba, že je odo mňa niekto závislý a aj keď to je niekedy náročné, uvedomujem si, že život žitý len pre seba by nemal zmysel.
3. O tomto podujatí som počula, aj keď som nikdy nebola do neho priamo zaangažovaná. Je však naozaj dôležité uvedomovať si rodinu ako základnú bunku spoločnosti a neodsúvať ju na druhú koľaj. A ak nám toto podujatie pomôže uvedomiť si to, tak má určite veľký zmysel.
(Janais, speváčka)

 

1. Samozrejme nebudem odpovedať z biologického hľadiska, lebo to je väčšinou jasné, ale podstatnejšie je, kto tvorí rodinu z ľudského hľadiska a to môže byť akékoľvek zoskupenie ľudí, ktorých biologická príbuznosť nemusí byť podmienkou.
2. Rodina pre mňa znamená všetko, ale že úplne, pretože ak sa vaše osobné šťastie nemá kde reflektovať, tak nestojí za nič, potrebujete niekoho, kto to s vami zdieľa a rovnako s kým vy zdieľate jeho život. Ja mám rodinu, na ktorú som hrdý a ktorá je, dúfam, hrdá na mňa.
3. Viete, ja som v tomto dosť skeptický, myslím, že každé pripomínanie podstatných vecí má zmysel, ale zas nepreceňujem význam týchto pripomenutí. Ak totiž je to pripomenutie povrchné, tak nemá zmysel, zmyslom musí byť samotná túžba po rodine, oddanosť rodine a úcta k rodine.
(Ján Ďurovčík, tanečný choreograf a režisér)

 

1. Rodičia a deti. Za svoju rodinu teda v prvom rade považujem svoju ženu a deti a takmer rovnako silno svojich rodičov a súrodencov. Širšiu rodinu (partnerov a deti mojich súrodencov, súrodencov mojich rodičov, sestru a rodičov mojej ženy) intuitívne a emocionálne tiež vnímam ako svoju rodinu. Oveľa ďalej to však nejde. Rodina a príbuzenstvo asi u mňa nie sú totožné pojmy. Ten prvý je užší a oveľa dôležitejší.
2. Znamená pre mňa veľa (viac než čokoľvek iné) a dáva mi veľa (viac než čokoľvek iné). Raz som v nejakej inej ankete dostal otázku, čo je najväčšia láska a o odpovedi som nemusel rozmýšľať ani pol sekundy: najväčšia láska – povedal som – akú som kedy pocítil, je láska k našim deťom. Keď som to potom hovoril doma svojej žene Saši, povedala mi, že podľa nej som sa mýlil. Najväčšia láska, akú človek kedy pocíti, je bezvýhradná láska malého dieťaťa k mame. Myslím, že mala pravdu. Z obidvoch tých odpovedí je však jasné, že dobre fungujúca rodina je podľa nás jedna z najlepších a najdôležitejších vecí na svete.
3. Nie, neviem o tom. A vo všeobecnosti mám dosť silné pochybnosti o význame takýchto podujatí.
(Martin Mojžiš, fyzik, redaktor časopisu .týždeň)

 

1. Myslím, že klasický model rodiny je stále na prvním místě, ale nemám nic proti tomu, když rodinu tvoří lidé, kteří se mají rádi, ať už jsou v jakémkoli vztahu. Znám šťastné páry, které jsou rodinou, i když nemají děti, znám i velké rodiny s klasickým modelem, a šťastní nejsou. Znám rodiny, které drží při sobě tak silně, že jim závidím.
2. Pro mě znamená strašně moc. Jsem z velké rodiny, mám tři sourozence a moje rodina mi dala krásné dětství a mnohokrát mi pomohla. A to je nejvíc. Máte na svetě ty, o které se můžete opřít. A rodina je vždy na blízku a to je nejdůležitější. I já chci mít jednou velkou rodinu!
3. Určitě to má smysl – i když podle mě by si mel sílu rodinné lásky uvědomovat každý z nás každý den v roce. Moderní doba ale klasickému modelu rodiny čím dál tím více utíká, takže je dobře, že tady takový Den máme.
(Daniela Révai, zahraničná spravodajka v ČR Slovenská televízia)

 

1. Rodinu tvorí zladený pár a jeho deti, v ktorom majú všetci navzájom k sebe úctu. Rodina bez vzájomnej úcty však nemá zmysel.
2. Dáva mi pocit istoty, spolupatričnosti, teplého krbu, vône kuchyne a naplnenia.
3. V dnešnom svete, v ktorom akoby sa vytrácal zmysel rodiny, má každé podujatie takéhoto charakteru veľký zmysel. Bez rodiny sa stanú z nás chladné bytosti bez hodnôt a citu.
(Henrich Krejča, moderátor, cestovateľ)

 

1. Pre mňa je to hlavne mama a súrodenci, keďže som ako malý stratil otca, tak aj jeho nahrádzala mama. Ale rodina je v prvom rade láska, súdržnosť, pochopenie a nezištná pomoc jeden druhému.
2. Je to v prvom rade najsilnejšie zázemie. Ostrov pokoja a mieru, ktorý je neraz obklopený nepochopením, nevraživosťou, nevšímavosťou a agresiou, čo prináša súčasná doba. Rodina je spoločné jedlo za spoločným stolom, kde nikto nechýba. Keď je čas vypočuť toho druhého a mať záujem o jeho prácu i dušu...
3. Viem, že je deň matiek i otcov, ale neviem, kedy je deň rodiny. Zmysel to, samozrejme, má. Najmä v tomto čase, keď výdobytky 21. storočia oslabujú a útočia na jej poslanie. Historický vývin však je dôkazom, že práve rodina by mala byť najsilnejším článkom spoločnosti. A tak jej treba aj venovať patričnú pozornosť, ktorú si nesporne zaslúži.
(Miloš Bubán, lekár, moderátor)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dali by sa tu zaradiť kompletne všetci členovia, čo sa stretávajú doma, aj vrátane zvierat. Každý člen rodiny sa však prejavuje individuálne a iným spôsobom napomáha či sa hlási k svojej rodine.
2. Dáva mi spomienky, istotu, ale aj dôveru. Mám pocit, že niekam patrím. Vážim si aj starostlivosť.
3. Myslím, že každý deň by mal byť dňom rodiny.
(Fero - 26 rokov, slobodný, bezdetný)

 

1. Otec a mama. Robia ju vlastne všetci členovia, ale otec a mama sú jej prvotní tvorcovia.
2. Dáva mi radosť, úsmev a podobne. Predstavuje pre mňa aj úspech.
3. Asi áno.
(Margitka - 82 rokov, vydatá, 10 detí)

 

1. Každý jeden člen a každý, kto sa ju snaží nejakou interakciou a konaním vytvárať a „zveľaďovať“.
2. Veľmi veľa. Dáva mi istotu, lásku, pocit, že som pre niekoho dôležitá a že mám komu venovať svoj čas a úsilie.
3. Áno. No niekedy sú ľudia zaneprázdnení. Je potrebné si uvedomiť, že to, čo je pre niekoho samozrejmosťou, treba vedieť aj oceniť a pripomenúť si.
(Katarína - 26 rokov, slobodná, bezdetná)

 

1. Základom rodiny je mama, otec a ich deti. Potom tu samozrejme patria starí rodičia, súrodenci.
2. Je pre mňa všetkým. Dáva mi pocit istoty, lásky, porozumenia, pochopenia, prípadne zabezpečenia.
3. Niečo som o tom počula, ale neviem, kedy sa koná. Určite má toto podujatie zmysel. Aj tým, že prostredníctvom neho sa upevňuje rodina.
(Martina - 37 rokov, vydatá, 2 deti)

 

1. V užšom slova zmysle tvorí rodinu podľa mňa otec, mama, ich deti a príbuzní. Ale v širšom slova zmysle tvoria rodinu všetci ľudia na svete.
2. Rodina by mala svojich členov napĺňať láskou a pokojom. Malo by to byť miesto, kde človek cíti porozumenie a podporu od ostatných. Umožňuje zdieľať vlastné zážitky a život.
3. Na takomto podujatí som nikdy nebola, ale myslím, že som o tom niečo počula. Určite má zmysel. Ak sa na nejakom mieste stretnú ľudia s cieľom niečo si pripomenúť, prípadne osláviť, tak to potom má význam.
(Ema - 26 rokov, slobodná, bezdetná)

 

1. Tvorí ju manželka, manžel a deti.
2. Dáva mi predovšetkým istotu. Viem, že mám po boku niekoho, kto mi pomôže, keď budem potrebovať.
3. Asi áno. Ja som sa však niečoho takého ešte nemal možnosť zúčastniť.
(Jozef - 41 rokov, ženatý, 2 deti)

 

1. Podľa mňa tvorí rodinu otec, mama a deti. Aj starí rodičia, ak s nimi bývajú. Do rodiny patrí vlastne celý okruh – synovci, netere... Keď sa vzájomne navštevujú, tak je to pekné.
2. Rodina spolu trávi čas, chodí na vychádzky. Dáva mi lásku a dôveru, pomoc.
3. Určite, pre rodiny je to udalosť, na ktorej si môžu vzájomne pomôcť, odovzdať si skúsenosti.
(Anastázia - 47 rokov, rozvedená, 2 deti)

 

1. Rodinu podľa mňa tvorí v prvom rade mama, otec a dieťa. Potom sú to súrodenci tohto dieťaťa, starí rodičia a ostatní ujovia, tety, sesternice a bratranci. Jednoducho sú to všetci tí, ktorí sú v stálom a priamom kontakte.
2. Rodina pre mňa znamená pocit istoty, lásku, zázemie a výchovu. Rodina je to najdôležitejšie, čo človek môže mať. Vždy viem, že sa môžem na svoju rodinu obrátiť aj s najťažším problémom a nájdem v nej pomoc a oporu. Som vďačná Bohu za mamu a otca.
3. Doteraz som nevedela, že sa koná aj Deň rodiny. Hneď som si to ale „vygooglila“ a prečítala si niekoľko informácií o tomto dni. Myslím si, že to význam hlavne pre ľudí, ktorí plánujú spoločný život a založenie rodiny. V dnešnom konzumnom spôsobe života sú vzájomné vzťahy mnohokrát narušené a určite sa potrebujú zamyslieť aj nad tým, ako žijú a podobne. Vo väčšine prípadov na to doplatia deti a vznikajú neúplné rodiny. Pre dieťa je najväčší dar mať matku a otca.
(Maťka - 24 rokov, slobodná, bezdetná)

 

1. Všetci, ktorí sú v dome. Rodičia, stará mama, ja a moja sestra.
2. Peniaze (smiech).
3. Neviem, zatiaľ som o tom nepočul.
(Marek - 14 rokov)

 

1. Minimálny základ tvoria manželia. Ak majú deti, ich rodina sa rozrastá.
2. Rodina sú moji najbližší rodičia a bratia. Môžem sa o nich vždy oprieť, nepošlú ma preč, keď mi je ťažko.
3. Určite áno.
(Anna - 26 rokov, slobodná, bezdetná)

 

1. Rodinu tvoria v prvom rade manželia, v druhom rade deti (ak sa im narodili; myslím si, že za rodinu by sa do istej miery mali považovať aj bezdetní manželia), poprípade s manželmi žijúci niektorý z ich rodičov (ak sa pár o nich stará). Samozrejme, sú aj neúplné rodiny, vtedy sa rodina chápe zvyčajne ako rodič + deti. Rodinu dotvárajú (ale netvoria!) domáci miláčikovia, napr. pes alebo domáce zvieratá (kravka, kôň).
2. Rodina je pre mňa životným hniezdom. Je miesto, ktoré tvorí základ pre domov. A ako povedal básnik, „domov sú ruky, na ktorých smieš plakať“. Rodina je základňou ľudského života – a to i vtedy, ak človek žije sám (po osamostatnení sa) či v rehoľnej rodine alebo inej komunite.
3. Viem, že sa koná a určite má zmysel. Rád sa ďalších ročníkov zúčastním či už sám alebo celá naša rodina – tak ako doteraz.
(Juraj - 35, ženatý, 1 dieťa)

 

1. Vo všeobecnosti rodinu ako takú tvoria manželia, t. j. otec, mama a ich deti. V širšom význame celé príbuzenstvo. Keďže som už dospelá a zatiaľ vlastnú rodinu nemám, za svoju rodinu v užšom zmysle slova považujem rodičov, babku, ktorá stále je medzi nami a sestru s jej rodinou. Tak sa aj schádzame na sviatky, Vianoce, Veľkú Noc a na rodinné oslavy v úzkom kruhu. V širšom zmysle slova za svoju rodinu považujem aj tety, ujov, bratrancov a sesternice z prvého a druhého kolena a ich rodiny.
2. Rodina pre mňa znamená miesto, kde je láska a pokoj, kde som prijatá taká, aká som a tak som aj milovaná. Rodina pre mňa znamená miesto, kde mám možnosť na sebe stále pracovať a učiť sa aj druhých prijímať takých, akí sú s ich osobitosťami. Rodina mi dáva pocit určitého bezpečia a istoty. Rodina je miesto, kde sa spoločne riešia každodenné väčšie aj menšie problémy a kde sa spolu delíme o radosti a aj starosti. Čím viac toho spolu prežijeme, tým viac nás to spája.
3. O dni rodiny som už počula, aj keď som nebola osobne na žiadnom. Určite má zmysel, je dobre, keď sa rodiny vzájomne stretávajú a majú možnosť sa poznať a povzbudiť. Zdravé kresťanské rodiny sú základom fungujúcej spoločnosti a deň rodiny je jedným z miest, kde sa na toto môže vhodným spôsobom poukázať.
(Radka - 30, slobodná, bezdetná)

 

Spracovali: Jana Májeková, Milada Urbánková

 


News archive