28-03-11 21:00

Európsky parlament žiada o prednostnú pomoc a podporu pre Japonsko

Správy z Európskeho parlamentu 16

Brusel, 23. marca 2011

 

Európsky parlament dnes prijal uznesenie, v ktorom žiada Komisiu a Radu EÚ o prednostnú pomoc a podporu Japonsku zo strany Únie aj členských štátov. V uznesení, ktoré predložili spoločne všetky politické frakcie zastúpené v EP, zároveň parlament víta skutočnosť, že Únia ihneď po katastrofe aktivovala svoj mechanizmus civilnej obrany s cieľom koordinovať núdzovú pomoc.

 

"Obrovské škody, ktoré vznikli v Japonsku v dôsledku nedávnych zemetrasení a tsunami, sa nedajú odstrániť zo dňa na deň. Musíme byť pripravení poskytovať Japonsku konkrétnu praktickú pomoc aj potom, čo opadne záujem médií. Solidarita je jedným zo základných princípov Európy," uviedla po hlasovaní europoslankyňa Anna Záborská.

 


Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent p. Anny Záborskej

Kontakt: 
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská – +421-905-276219, Peter Stach – +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60,
B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive