02-02-11 00:00

Európsky parlament odsúdil násilie páchané na kresťanoch

Správy z Európskeho parlamentu 15

Štrasburg, 20. januára 2011

 

Poslanci Európskeho parlamentu dnes schválili uznesenie, ktorým odsúdili nedávne útoky na kresťanské komunity v jednotlivých krajinách a vyjadrili solidaritu s rodinami obetí. Poslanci zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad množiacimi sa prípadmi neznášanlivosti, utláčania a násilných udalostí, ktoré sú namierené proti kresťanským komunitám, najmä v krajinách Afriky, Ázie a Blízkeho východu. To má za následok hromadný odchod kresťanov z niektorých krajín, najmä z Blízkeho východu.

 

"Je dôležité, že poslanci všetkých frakcií jasne odsúdili násilie, ktorého terčom sú kresťanské komunity, predovšetkým na Blízkom východe. Ale ešte dôležitejšie je, že prijaté uznesenie požaduje od Rady a Komisie konkrétne kroky. Pretože ak máme naozaj pomôcť ohrozeným kresťanským komunitám, tak za slovami podpory musia nasledovať činy," uviedla Anna Záborská.

 

Parlament v prijatom uznesení požiadal Radu pre vonkajšie vzťahy, aby už na svojom najbližšom zasadnutí 31. januára 2011 prediskutovala otázku prenasledovania kresťanov a dodržiavania slobody náboženského vyznania alebo viery. Výsledkom tejto diskusie by mali byť konkrétne kroky EÚ na zaistenie bezpečnosti a ochrany ohrozených kresťanských komunít kdekoľvek na svete.

 

V prijatom uznesení poslanci zároveň vyzvali vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby stanovila stratégiu EÚ v oblasti posilnenia ľudského práva na slobodu náboženského vyznania. Súčasťou tejto stratégie má byť aj návrh opatrení voči štátom, ktoré vedome nezabezpečujú ochranu náboženských skupín.

 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť by mala vytvoriť trvalý systém monitorovania situácie vládneho a spoločenského obmedzovania náboženskej slobody a súvisiacich práv. Výslednú správu by mala každoročne podávať Parlamentu.

 

Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent Anny Záborskej

Kontakt: 
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská – +421-905-276219, Peter Stach – +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel

 


News archive