01-02-11 00:00

Pacienti si budú môcť vybrať lekára kdekoľvek v EÚ

Správy z Európskeho parlamentu 14

Štrasburg, 19. januára 2011

 

Poslanci Európskeho parlamentu dnes v treťom čítaní schválili návrh smernice, ktorá umožní občanom slobodne si vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Aj slovenskí pacienti sa tak budú môcť bez obáv liečiť v inom členskom štáte EÚ s istotou, že pokiaľ je takáto liečba poskytovaná aj na Slovensku, uhradí ju za nich poisťovňa v rovnakej výške, ako v prípade, ak by sa liečili na Slovensku.

 

„Európska únia garantuje každému občanovi právo na zdravotnú starostlivosť. Táto smernica sa snaží toto právo uviesť do praxe. Hľadáme rovnováhu medzi právom pacienta a súčasnými možnosťami systémov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch,“ uviedla poslankyňa EP Anna Záborská.

 

Predchádzajúci súhlas poisťovne s liečbou nebude potrebný, pokiaľ liečba nezahŕňa plánovanú nemocničnú alebo vysokošpecializovanú starostlivosť. Smernica zároveň umožňuje členským štátom, aby sami rozhodli, pri ktorých druhoch plánovanej liečby v zahraničí musí pacient požiadať poisťovňu o súhlas vopred. Pre tieto prípady zavedie každý štát vlastný systém udeľovania súhlasu s liečbou. To by mohlo prispieť k zachovaniu stability zdravotníckych systémov a dostupnosť zdravotníckych služieb. Prípadné odmietnutie žiadosti pacienta o hradenie liečby v inom štáte EÚ bude musieť byť medicínsky zdôvodnené.

 

Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent Anny Záborskej

Kontakt: 
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská – +421-905-276219, Peter Stach – +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel

 


News archive