01-02-17 21:00

Kvetný víkend

Tlačová správa

Už v stredu 1. februára 2017 spustia elektronické prihlasovanie na Kvetný víkend Banskobystrickej diecézy. Aj tento rok sa uskutoční v Banskej Bystrici. Jeho dátum je naplánovaný na víkend od 7. do 9. apríla 2017.

 

Téma tohtoročného stretnutia mladých je verš z Lukášovho evanjelia: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19). Kvetný víkend je určený pre mladých vo veku od 14 do 33 rokov. Elektronické prihlasovanie potrvá do 30. marca 2017. Viac informácií, ako aj registračný formulár je možné nájsť na www.dcmmajak.sk.

 

Slávenie Kvetnej nedele, ktorou vstupujeme do Veľkého týždňa pripadá tento rok na 9. apríla. Je už tradíciou, že sa na Slovensku v tieto dni stretávajú biskupi s mladými zo svojich diecéz. Kvetný víkend sprostredkúva mladým stretnutie so živou Cirkvou prostredníctvom stretnutia s miestnym biskupom, kňazmi, rehoľníkmi a mladými, ktorí putujú spolu za Kristom. Povzbudenie v živote viery, aby sa nebáli aj sami angažovať a dať svoje dary, talenty do služieb Cirkvi. 


News archive