15-10-16 20:00

Misionár Božieho milosrdenstva P. James Manjackal sa v októbri vracia na Slovensko

Tlačová správa, 13. 10. 2016

 

Na základe mimoriadnej účasti viac ako 3500 veriacich pri minulej návšteve Košíc sa nadačný fond Credo rozhodol ponúknuť ďalšiu duchovnú obnovu s charizmatickým katolíckym kňazom z Indie. Po štyroch mesiacoch bude misionár Božieho milosrdenstva P. James Manjackal opäť hlásať lásku a radosť z odpustenia. Pastoračnú záštitu prevzal grécko-katolícky arcibiskup Mons. Ján Babjak a Rehoľa minoritov na Slovensku. 

 

Duchovná obnova sa uskutoční v termíne 28. – 30. októbra 2016 v Košiciach. Piatkový a sobotňajší program prebehne v košickej Steel Aréne, v nedeľu v Dóme svätej Alžbety. Organizátori sú nadšení, že sa podarilo umiestniť tretí deň duchovnej obnovy do najväčšej katedrály na Slovensku, kde je naviac Brána milosrdenstva. „Aj preto veríme, že sa nás všetkých na týchto duchovných cvičeniach dotkne Duch Svätý, a že v sebe pocítime silu odpustenia a naplnenia Duchom Svätým v tomto končiacom sa roku milosrdenstva,“ povedala hlavná organizátorka Michaela Straková.

 

Hudobne duchovnú obnovu opäť obohatí skvelé chválové spoločenstvo Marana Tha z Prešova. Súčasťou obnovy bude svätá omša, adorácia, chvály, príhovory otca Jamesa a modlitby za uzdravenie. Taktiež bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

 

P. James Manjackal je od Boha obdarovaný niekoľkými charizmami. Okrem charizmy uzdravovania je to predovšetkým dar hlásania evanjelia takou formou, ktorá účastníkom dáva impulz k intenzívnemu prežívaniu viery. Je členom rádu Kongregácie misionárov sv. Františka Saleského (M. S. F. S.). Bol univerzitným profesorom. Vykonal mnoho evanjelizačných ciest po viac než 86 krajinách celého sveta. Mimoriadna je jeho evanjelizačná služba v Perzskom zálive pri konverzii moslimov na kresťanstvo. V tohtoročnom Svätom roku milosrdenstva bol menovaný Misionárom milosrdenstva.

 

Nadačný fond Credo sa svojou činnosťou snaží o šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti.

 

Podrobnosti k obnove a prihlášku nájdete na www.duchovniobnova.cz 

Ing. Jarmila Barboříková

CREDO nadační fond

tel.: +420 608 429 552

e-mail: barborikova@credonadacnifond.cz

 


News archive