15-06-16 21:00

Česi a Slováci budú mať na SDM v Krakove k dispozícii simultánny preklad

Tlačová správa

Mladí z Českej a Slovenskej republiky, ktorí sa chystajú v júli na

Svetové dni mládeže (SDM) do Krakova, budú mať možnosť počúvať slová

pápeža Františka v českom alebo slovenskom jazyku. Obe jazykové

mutácie sa dostali medzi jazyky, do ktorých budú príhovory simultánne

prekladané. Na to, aby túto možnosť využili, si budú musieť vziať so

sebou malé prenosné rádia (so slúchadlami), na ktorých si naladia

príslušnú frekvenciu. Zatiaľ nie je známa. Počúvať príhovory bude

možné aj pomocou mobilných telefónov s rádiom a slúchadlami. O

pridelenie jednej  z desiatich rozhlasových frekvencií sa postarali, v

spolupráci s viacerými partnermi, Sekcia pre mládež Českej biskupskej

konferencie (ČBK) a Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov

Slovenska (KBS). Boli medzi nimi i pracovníci konzulátov a

veľvyslanectiev.

 

"Som rád, že sa po rokoch opäť podarilo dohodnúť, v spolupráci s

kolegami zo Slovenska, simultánny preklad na SDM v Krakove. Naposledy

bola táto možnosť v roku 2000 na SDM v Ríme," hovorí riaditeľ Sekcie pre

mládež ČBK p. Jenda Balík. "Skutočnosť, že naši mladí budú mať možnosť

priamo na mieste počúvať tlmočené slová Svätého Otca ako jeden z

desiatich národov, je veľkou výsadou. Veľmi sa teším, že sa to podarilo

vďaka spolupráci s tímom z Českej republiky. Naša spolupráca bola vždy

blízka a srdečná," pridáva sa vedúci centrálneho tímu SDM na Slovensku

Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Preklady

zabezpečia oslovení tlmočníci z Čiech a zo Slovenska.

 

Na SDM je už v tejto chvíli prihlásených okolo päťtisíc mladých ľudí z

Čiech. S rovnakým počtom rátajú aj Slováci. Vyše dve tretiny z

celkového počtu sa zúčastní na predskokanovi SDM - Dňoch v

diecézach. SDM bude Poľsko hostiť opäť po dvadsiatich piatich rokoch.

Predtým sa konali v Čenstochovej. V Krakove očakávajú okolo 2 milióny

ľudí zo 185 krajín. Vysoký záujem o akciu potvrdzujú i počty mladých,

ktorí sa o ňu zaujímajú na sociálnych sieťach a webstránkach. Český i

slovenský faceboový profil má dosah na takmer 100 tisíc ľudí mesačne,

ich profily pravidelne sleduje niekoľko desiatok tisíc ľudí. Veľký ohlas

vyvolali aj česká a slovenská verzia hymny SDM. Českú si na kanáli

Youtube vypočulo takmer 190 a slovenskú vyše 120 tisíc ľudí.

 

Viac informácií o prípravách je možné nájsť na českých

(krakov2016.signaly.cz) a slovenských (www.svetovednimladeze.sk)

oficiálnych stránkach SDM.

 

Anna Sýkorová, atsykorova@gmail.com, +420736522818, web:

krakov2016.signaly.cz

Michal Lipiak, lipiak@kbs.sk, mlipiak@gmail.com; +421(0)908 640 836;


News archive