19-10-15 21:00

Začala duchovná príprava mladých Slovákov na Svetové stretnutie mládeže 2016

Tlačová správa

 

Bratislava 29. septembra 2015

Na Slovensku sa dnes začína duchovná príprava mladých na Svetové dni mládeže (SDM). Na tomto podujatí, ktoré sa spravidla koná každé dva až tri roky vždy v inej svetovej metropole, sa najbližšie stretnú už o tristo dní v poľskom Krakove (25. - 31. júla 2016). Tím, ktorí ho chystá, očakáva vyše 2,5 milióna ľudí zo stoviek krajín zo všetkých kontinentov. Mottom celosvetovej akcie bude úryvok z Biblie "Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo", ktoré určil pápež František. Rada KBS pre mládež a univerzity, ktorá je zodpovedná za výpravu a organizáciu slovenských mladých na svetové podujatie, preto nazvala svoju prípravu Milosrdný rok. Záujemcovia ju nájdu na stránke svetovednimladeze.sk. Nadväzuje na Čistý rok, ktorý vyvrcholil počas leta na Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade, kde sa spustila príprava na SDM v Krakove. Séria tém o čistom srdci, ktorú pripravilo vyše 30 autorov, vyšla po jej skončení aj v knižnej podobe.

 

"Pápež František nám pred dvomi rokmi, keď sme sa s ním lúčili na SDM v brazílskom Rio de Janeiro, určil tri témy celosvetovej duchovnej prípravy na najväčší sviatok mladej Cirkvi. Spojil ich s tromi blahoslavenstvami. V túžbe uskutočniť jeho želanie na poli pastorácie mládeže pozývame všetkých mladých k spolupráci. SDM sa uskutočnia v rodisku sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny. Cez nich sa odhalí krása Božieho milosrdenstva. Uskutočnia sa tiež v Svätom roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. A napokon – ich mottom je už spomínané blahoslavenstvo o milosrdných. Preto po Čistom roku prichádza Milosrdný rok," hovorí Pavol Danko, zodpovedný za tím Milosrdného roka, ktorý je zložený z deviatich katechéz. Ich názvy predstavujú začiatočné písmená akronymu "MILOSRDNE" a zverejňované budú postupne vždy posledný utorok v mesiaci.

Každá z deviatich tém, ktorá bude k dispozícii zadarmo, obsahuje list mladým, ktorí píšu kňazi alebo zasvätené osoby. Z Písma je názov rubriky s úryvkami zo Svätého písma k danej téme. "Nanovo objavíme milosrdného samaritána, márnotratného syna, cudzoložnicu, ktorú Ježiš ochráni pred kameňovaním, stratené ovce i drachmy a mnohé ďalšie poklady Písma," vysvetľuje Danko. Ďalšou časťou sú originálne nápady na stretnutia mladých a hodiny náboženstva. Z prameňa milosrdenstva sú citáty z Denníčka sestry Faustíny Kowalskej, ktoré pripravuje tím so sestrami z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Novou časťou materiálov je adorácia. Obsahuje zamyslenia, texty z Písma, modlitby, prosby a piesne.

 

SDM sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu. Pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začalo veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme. Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež. Najbližšie SDM sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v Krakove. Poľsko privíta medzinárodné stretnutie mladých už po druhýkrát, v roku 1991 sa uskutočnilo v meste Čenstochová.

 

Komunikačný tím SDM

 

Kontakt pre médiá: Michal Lipiak, +421(0)908 640 836 / E-mail: lipiak@kbs.sk

 


News archive