25-04-15 20:00

1. katolícka on-line zoznamka katRande pre Slovákov a Čechov

Na sviatok zamilovaných, 1. mája, kedy by každá žena mala byť pobozkaná pod rozkvitnutou čerešňou, vznikne prvá on-line katolícka zoznamovacia agentúra katRande.
Jej výnimočnosť bude v tom, že spojí slobodných Slovákov a Čechov hľadajúcich partnerov pre život. Prvých 200 prihlásených členov získa registráciu do konca roka zdarma.

Mnohí katolíci riešia dilemu, či je on-line zoznamovanie pre nich vhodné. Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský práve im radí: „Využívanie služieb internetu patrí v našej dobe ku každodennému životu. Preto aj zoznamovanie prostredníctvom internetu pokladám za vhodné a primerané pre súčasného katolíka.“

 

KatRande je súčasťou medzinárodnej platformy kathTreff, ktorú pred 10 rokmi založila Gudrun Kugler v Rakúsku. Po jej veľkom úspechu sa on-line zoznamka rozšírila do susedného Nemecka, Švajčiarska a dnes už funguje v 11 európskych krajinách.

 

Rímsko-katolícky kňaz Pavol Hudák, ktorý je dlhoročným lektorom mladých na témy vzťahov, manželstva a rodičovstva, sobášil už niekoľko párov, ktoré sa zoznámili cez internet, hovorí: „Pri zoznamovaní buďte opatrní, prezentujte sa jasne a pravdivo a nehľadajte dokonalého partnera. Aj vzťah, ktorý sa začína prostredníctvom zoznamovacej agentúry, ponúka možnosť rásť vo vzťahu. Stretnutia musia postupne naberať hĺbku a gradáciu. Ide o lásku. Nezabúdajte, že čistota chráni vaše srdcia.“

 

KatRande dáva možnosť slobodným Slovákom a Čechom nazrieť cez hranice a hľadať si vhodného partnera/partnerku pre život v oboch našich krajinách. Nedávna spoločná história, blízkosť pováh a hlavne veľký počet slovensko-českých manželstiev hovorí jasne: Slovákom a Čechom to spolu funguje a pristane.

K úspešnému hľadaniu partnera by malo napomôcť aj rokmi osvedčené vyplnenie vstupného formulára (ktorý je samozrejme dobrovoľný). V dotazníku každý zaregistrovaný člen odpovedá na otázky týkajúce sa viery, životných hodnôt či počtu detí. Dôležitými sú aj otázky o vzťahu k iným ľuďom, voľnom čase či poriadku, veci, ktoré nami hýbu, angažovanosti či postoj k intimite. Zaujímavosťou je, že ho vytvorili pomocou rád starých mám, kňazov, z rozprávania šťastných manželských párov, významných autorov od antiky až dodnes. Veľkou pomôckou je aj match-test, v ktorom si vyskúšajú zhodu s ďalším singlom opačného pohlavia. Ako však dodáva zakladateľka kathTreff Gudrun Kugler: „Zaľúbiť sa už musia sami!“

 

Zoznámením cez inzerát začali svoj vzťah aj rodičia emeritného pápeža Benedikta XVI. Jeho otec si v roku 1920 ako 43-ročný podal inzerát v miestnych novinách a o 6 mesiacov neskôr sa ženil. Po siedmich rokoch sa im narodil Jozef Ratzinger.

Pre dnešnú generáciu je prirodzené hľadať si partnera cez internet . V Nemecku je každý druhý slobodný na nejakom on-line portáli a každý tretí vzťah sa začína na internete. Podľa výsledkov telefonického prieskumu 2453 nemeckých úradov matriky, každé šieste manželstvo v roku 2013 vzniklo na internete. Podobná situácia začína byť aj v našich krajinách. Počet zoznamovacích agentúr stále rastie. O zoznámenie majú o niečo väčší záujem muži ako ženy a najväčšiu vekovú skupinu tvoria nezadaní od 31 do 40 rokov.

 

Martina Brenčičová

mbrencicova@yahoo.com

www.katrande.org


News archive