10-10-14 21:00

Historický krok v boji za život v Európe

V septembri 2014 vznikla Európska federácia „Jeden z nás“ za život a ľudskú dôstojnosť

25 európskych hnutí zjednotilo svoje sily a má jasný cieľ založením Európskej Federácie “Jeden z nás“ za život a ľudskú dôstojnosť. Je ním zápas o ochranu každého ľudského života. Tento dôležitý a veľmi potrebný krok umožnili občania 28 krajín Európskej Únie spoluprácou na doteraz najúspešnejšej Európskej občianskej iniciatíve, pri ktorej zdvojnásobili počet podpisov požadovaných Európskou komisiou z jedného na dva milióny.

 

Meno občianskej iniciatívy “One of Us” – „Jeden z nás“ prevzala novovytvorená rovnomenná európska federácia, ktorá žiada rešpektovanie ľudského života vo všetkých inštitúciach riadených Európskou úniou. Na namáhavý proces iniciatívy bolo vynaložené obrovské úsilie, ktoré sa stalo štartovacou plochou pre novovzniknutú federáciu. Jej zámerom je reagovať na urgentné výzvy Európy pri ochrane ľudského života a ľudskej dôstojnosti.

 

Hoci ide o novo založenú federáciu, jej zakladajúce asociácie, a s nimi mnohé ďalšie, už majú za sebou dlhodobú prácu v službe ľudskému životu, vo výskume, v edukácii, so sprevádzaním chorých, i vo verejnom povedomí a v ďalších oblastiach. Nová Federácia má nasledovné neziskové ciele:

(1) Bezpodmienečné uznanie prirodzenej a neodcudziteľnej ľudskej dôstojnosti ako zdroja ľudskej slobody a ľudských práv. Ľudská dôstojnosť nesmie byť spochybnená a má byť chránená každou verejnou autoritou.

(2) Rozvoj kultúry života v Európe šírením a podporou aktivít, ktorých zámerom je ochrana ľudského života predovšetkýcm v jeho najzraniteľnejších štádiach (vo vývoji od počatia a gestácie, pri pôrode, v detstve, v chorobe, pri telesnom postihnutí, v staršom veku a na konci života).

 

Federácia “One of Us” je apolitická a nekonfesionálna federácia prolife organizácií. Zo Slovenska sú jej zakladajúcimi členmi medzi 25 organizáciami Donum Vitae a Fórum života. Tento závažný proces potreboval svoj čas a postupné dozrievanie. Rovnako, vzájomná spolupráca európskych pro-life organizácií má svoju minulosť. V roku 2003 sa viaceré zo zakladajúcich európskych organizácií spoločne angažovali za zmienku o kresťanských koreňoch v európskej ústave vyhlásením tzv. Bruselského manifestu.

 

MUDr. Anna Kováčová


News archive