04-01-15 21:00

Sexuálna výchova pre deti

Pozrite si videá

Rádio Lumen: Sexuálna výchova na školách

https://www.youtube.com/watch?v=Phx-RpjbzUo

 

"Rodové scitlivovanie" s Evou Grey

https://www.youtube.com/watch?v=Gz_opmAPg50

 

Pam Stenzel: Sex má stále cenovku

https://www.youtube.com/watch?v=KfF64EWd_RA

 

"Radšej pôjdem do väzenia, ale deti im nedám!" - Prejav riaditeľa, ktorý pohol srdcami.

https://www.youtube.com/watch?v=N5CJ6sL8I-g

 


News archive