17-11-14 12:45

Aliancia za rodinu víta prezidentovo rozhodnutie vyhlásiť referendum a jeho rozhodnutie zúčastniť sa na ňom

Bratislava 12. novembra 2014

 

Aliancia za rodinu víta prezidentovo rozhodnutie, ktorým sa rozhodol podporiť referendum tým, že ho vyhlási a sme radi, že rovnako ako my považuje za dôležité zúčastniť  sa na ňom. Oceňujeme, že prezident sa pridal k väčšine občanov Slovenskej republiky, ktorí si vážia manželstvo a rodinu a na dve otázky ohľadom manželstva muža a ženy a adopcií detí pármi rovnakého pohlavia je  za zachovanie súčasného stavu a bude hlasovať v referende „áno“.

 

Čo sa týka tretej otázky zrejme došlo k nedorozumeniu. Táto otázka nie je o zákaze sexuálnej výchovy na školách, ale o prednostnom práve rodiča vychovávať dieťa v súlade so svojím presvedčením a hodnotami, a o práve konkrétneho rodiča a dieťaťa odmietnuť vzdelávacie programy v citlivej oblasti, ktoré sú s nimi v rozpore.

 

Z vyjadrenia pána prezidenta sme nadobudli pocit, že ani jemu táto téma nie je ľahostajná a preto do konca tohto týždňa požiadame písomne listom pána prezidenta o stretnutie, na ktorom by sme mu radi vysvetlili náš postoj a požiadali ho o informácie k samotnému termínu a spôsobu následných krokov vyhlásenia referenda.

 

 


News archive