25-10-14 20:00

Godzone turné: pôvodná produkcia mladých kresťanov

Mladí katolíci vyrážajú opäť na turné po celom Slovensku. Už šiesty ročník Godzone tour po troch rokoch zavíta aj do Bratislavy. S čerstvou hudobnou, tanečnou a dramatickou produkciou a úplne zadarmo ho môžu Bratislavčania zažiť 20. novembra v Inchebe.

Po minulom roku, keď počet návštevníkov prekročil číslo 13 000, prichádza projekt Godzone počas Týždňa Cikrvi pre mládež od 17. do 22. novembra opäť so svojím evanjelizačným turné do šiestich miest Slovenska. Navštívi Poprad, Košice, Považskú Bystricu, Banskú Bystricu, Ružomberok a po troch rokoch vystrieda na západe Slovenska Trnavu, Bratislava. „Je to pre nás výzva, keďže Bratislava je niekedy nevyspytateľná, ale vidíme dva veľké dôvody. Po prvé ideme tam na pozvanie a v spolupráci s otcom biskupom Haľkom a kňazom pre mládež a po druhé vidíme, že veľkosť a vplyv turné narástol, takže máme pocit, že je čas znova sa vrátiť do hlavného mesta,“ hovorí riaditeľ projektu Godzone Július Slovák.

 

„Vidíme, že veľkosť a vplyv turné narástol, takže máme pocit, že je čas znova sa vrátiť do hlavného mesta.“

 

Šiesty ročník turné prichádza s témou Generácia, ktorej ide o Božie Kráľovstvo – Nezastaviteľní. Myšlienkovo nadväzuje na predchádzajúce ročníky a túži návštevníkov posunúť zas o krok ďalej. „Nezastaviteľnosť je jedna z vlastností, ktorú nám sám Ježiš ukázal, keď išiel na kríž, padal pod ním, až na ňom napokon umrel, ale nezastavil sa v láske k nám a ja verím, že toto je naším poslaním. Ľudia v tomto svete potrebujú vidieť okolo seba usmiatych ľudí plných nádeje, radosti a pokoja, ktorí budú nezastaviteľní v láske a v prinášaní pokoja a nádeje,“ hovorí k téme Slovák.

 

„Ľudia v tomto svete potrebujú vidieť okolo seba usmiatych ľudí plných nádeje, radosti a pokoja.“

 

Do príprav turné je zapojené veľké množstvo ľudí z celého Slovenska. Jadro prípravného tímu tvoria zamestnanci projektu v spolupráci s dobrovoľníkmi. Samotná realizácia turné zamestná na jeden týždeň až 180 dobrovoľníkov z rôznych oblastí, ktorí sa budú každý deň presúvať do iného mesta a tiež stovky lokálnych dobrovoľníkov v jednotlivých mestách.

 

Prečo to títo ľudia s odhodlaním a bez nároku na honorár stále robia? „Za tie roky, ako robíme tour, vidíme nesmierne množstvo príbehov, ktoré nám vyrážajú dych. Vidíme mladých ľudí, ktorí hovoria o tom, ako sa vrátili v podstate naspäť k životu, pretože rozmýšľali o smrti v čase pred tým, ako prišli na turné a stretli sa s Tým, ktorý dáva život a preto ostali žiť a vidíme rodiny, ktoré sa dali naspäť dokopy a ktoré žijú spolu ďalej,“ dodáva Slovák.

 

Ďalšie informácie o pripravovanom turné a samotnom projekte Godzone nájdete na: www.godzone.sk


News archive