29-03-14 21:00

Záborská: EÚ sa musí viac venovať potrebám rodiny

Správy z Európskeho parlamentu

 

Brusel, 28. marca 2014

 

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská dnes ako prvá zo slovenských kandidátov podpísala Manifest o politike prospešnej pre rodinu. Dala tým verejný prísľub, že v európskej politike bude presadzovať uplatňovanie rodinného hľadiska  tzv. "family mainstreaming".

 

Manifest obsahuje 12 konkrétnych zásad zohľadňujúcich praktické problémy a záujmy prirodzenej rodiny. Je určený pre všetkých kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sa uchádzajú o podporu pro-rodinne orientovaných voličov.

 

"EÚ sa musí viac venovať potrebám rodiny. Práve od rodín totiž závisí udržateľná budúcnosť Európy. Nový Európsky parlament by preto mal začať dôsledne uplatňovať rodinné hľadisko vo všetkých svojich rozhodnutiach. Verejný prísľub, ktorý som dala, je logickým pokračovaním mojej doterajšej práce pre zlepšenie postavenia našich rodín a zároveň záväzkom, že v tejto práci budem pokračovať aj naďalej," uviedla Anna Záborská.

 

Volebný manifest 2014 vypracovala Federácia katolíckych rodinných združení Európy (FAFCE) a jej členské organizácie a združenia, aby pomohli rodinám nájsť kandidátov, ktorí sa chcú venovať politikám prospešným rodine. Manifest dostanú všetci kandidáti vo všetkých členských štátoch spolu s výzvou, aby ho podporili. Zoznam kandidátov, ktorí manifest podpísali, bude 15. mája 2014 zverejnený na stránke www.voteforfamily2014.eu. V prípade zvolenia bude FAFCE sledovať prácu poslanca a hodnotiť, ako plní svoj záväzok vyjadrený v Manifeste.

 

Kontakt:

Telefón: +32 2 28 45923 (EU)

Mobil: Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050                  

E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava

EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel

 


News archive