28-03-14 20:00

Aliancia za rodinu ďakuje všetkým poslancom, ktorí podporili výnimočnosť manželstva v Ústave a povzbudzuje k ešte vyššej ochrane rodiny

Tlačová správa

 

BRATISLAVA, 26. marca 2014 - Aliancia za rodinu sa teší z úspešného hlasovania veľkým počtom poslancov NR SR za zmenu Ústavy SR v zmysle väčšej ochrany manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy. Zároveň pozýva poslancov formou pozmeňovacieho návrhu predložiť ďalšie opatrenia, ktoré zabránia devastácii hodnoty manželstva a rodiny tak, ako sa to deje v západných krajinách, kde natláčanie jednej ideológie vyvoláva masívne protesty.

 

“Pozorne sledujeme dianie v NR SR a chceme verejne zo srdca poďakovať všetkým poslancom, ktorí zodpovedne pristúpili k tak závažným hodnotovým otázkam akými sú rodina a manželstvo a podporili zmenu Ústavy SR,” povedala Anna Verešová, hovorkyňa Aliancie za rodinu.

 

“Veríme, že v najbližšom čase bude zmena Ústavy SR definitívne schválená tak, aby chránila manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy. Hoci je to niečo tak prirodzené, vidíme zo zahraničia, že je nutné prijať takúto ochranu rodiny”, povedal Anton Chromík, druhý z hovorcov Aliancie.

 

“Zároveň sme presvedčení, že tak ako sme s politickými stranami na bilaterálnych rokovaniach hovorili, je potrebné prijať aj ďalšie opatrenia na ochranu rodiny. Príklady zo zahraničia nám jasne ukazujú, že je pre rodinu potrebné zabezpečiť ešte aspoň dve veci, a to sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa pri adopcii, ktorým je vyrastať v rodine s mamou a otcom a zabezpečiť výlučnosť a jedinečnosť manželstva medzi rôznymi formami spolužitia tým, že nevzniknú žiadne jeho paralely v jeho podstate, právach či povinnostiach. Preto pozývame poslancov NR SR predložiť pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle,” dodal Peter Kremský, tretí hovorca Aliancie.

Prípadná kvalitná novela Ústavy SR prinesie na Slovensko potrebnú istotu a signál, že Slovensku záleží na rodine, manželstve a deťoch.

 

Aliancia za rodinu je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov. Vznikla v decembri 2013 ako odpoveď po potrebe nájsť jasného celoslovenského reprezentanta hodnôt rodiny a manželstva. Aliancia za krátky čas svojej existencie združuje už 80 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv. Jej členské organizácie zastupujú občanov Slovenska od stredoškolákov, cez vysokoškolskú mládež, ženy, aktívnych dôchodcov až po podnikateľov a akademické prostredie. Hovorcami aliancie sú Anna Verešová, Anton Chromík a Peter Kremský.


News archive