08-03-14 12:00

Aliancia za rodinu: Referendum o ochrane rodiny

Aliancia pokračuje vo svojich krokoch k ochrane prirodzenej rodiny

 

Bratislava, 6. marec 2014 – V súčasnosti možno konštatovať, že Aliancia za rodinu (ďalej Aliancia) svojím Vyhlásením z 12. decembra 2013 výrazným spôsobom posunula na Slovensku celospoločenskú diskusiu týkajúcu sa ochrany manželstva a rodiny. Pozitívne sme prijali fakt, že Vyhlásenie Aliancie a následná celospoločenská diskusia boli impulzom k aktivizácii v uvedenej oblasti aj jednotlivých parlamentných politických subjektov. „V súčasnosti podaný návrh novely Ústavy SR na ochranu definície manželstva ako zväzku muža a ženy je dobrým krokom, ktorý, žiaľ, nerieši bezprostrednejšie ohrozenia rodiny. Vo väčšine krajín, ktoré už prehrali svoj boj o výnimočnosť manželstva, to začalo postupne – najskôr zavedením registrovaných partnerstiev, potom rozširovaním ich práv na úroveň manželstva, následne adopciou detí. Preto nevyhnutne potrebujeme už teraz chrániť záujem detí pri osvojení a to právom vyrastať v rodine s otcom a mamou, taktiež chrániť deti pred nevhodnou sexuálnou výchovou na školách“ – povedal v úvode tlačovej konferencie Peter Kremský.

 

Aliancia víta všetky kroky, ktoré majú úmysel podporiť prirodzenú rodinu. „Musíme však skonštatovať, že žiadna z plánovaných legislatívnych aktivít politických strán zatiaľ nenapĺňa všetky ciele Aliancie, ktoré sú pre nás rovnako dôležité. Preto sme sa v rámci organizačného tímu Aliancie, po dôkladnom zvážení všetkých výhod i nevýhod, rozhodli vyhlásiť občiansku petíciu za referendum o ochrane rodiny.“ – povedal hovorca Aliancie Anton Chromík.

 

Predmetom referenda budú: ochrana manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy; uprednostnenie najlepšieho záujmu dieťaťa pri osvojení a to: vyrastať v rodine s otcom a mamou; ochrana výnimočnosti manželstva pred tým, aby boli iné formy spolužitia postavené na rovnakú úroveň ako manželstvo a ochrana detí pred nevhodnou výchovou v školách. Medzi naše priority nespochybniteľne patrí aj riešenie sociálnych otázok rodín, a preto zvažujeme zaradenie aj otázky z tejto oblasti. Okrem týchto otázok Aliancia chce a bude aktívne pôsobiť pri ochrane rodiny pred ekonomickými a spoločenským rizikami.

 

Zber podpisov začne ihneď po nevyhnutných prípravách. Aliancia chce mobilizovať spoločnosť, preto vyzývame širokú verejnosť, aby sa pridali k tým, ktorí petíciu podpíšu, ale aj k radom dobrovoľníkov, ktorí budú podpisy zbierať. „Sme presvedčení, že táto naša spoločná aktivita môže zmeniť Slovensko. Prosíme vás preto o podporu a angažovanosť v tejto veci. Všetci si uvedomujeme, že je to naše spoločné dielo, ktoré nás zároveň každého presahuje a iba spoločnými silami je možné ho uskutočniť. Už teraz ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na spoluprácu. Nechajme hovoriť slovenské rodiny.“ – povedala na záver Anna Verešová.

 

Aliancia za rodinu je nestranícka a nadkonfesionálna občianska iniciatíva. Vznikla v decembri 2013 ako odpoveď na volanie účastníkov Národného pochodu za život v Košiciach po potrebe nájsť jasného celoslovenského reprezentanta hodnôt tradičnej rodiny a manželstva. Aliancia združuje 70 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv. Jej členské organizácie zastupujú vyše 200.000 občanov Slovenska od stredoškolákov, cez vysokoškolskú mládež, ženy, aktívnych dôchodcov až po podnikateľov a akademické prostredie. Hovorcami Aliancie sú Anna Verešová, Anton Chromík a Peter Kremský.

 

Bližšie informácie na: www.alianciazarodinu.sk

Kontakty: alianciazarodinu@gmail.com, 0908764366 (Anton Chromík)


News archive