18-01-13 08:00

Vernosť nie je slabosť

Národný týždeň manželstva (NTM):
Týždeň, ktorý vytvára priestor na vyzdvihnutie hodnoty manželstva
11. 2. – 17. 2. 2013

Na Slovensku sa kampaň prvý raz rozbehla v roku 2011 a vo februári 2013 sa tak uskutoční už po tretí raz. Témou 3. ročníka je „Vernosť nie je slabosť“, a teda oslava trvácnosti a prínosov manželského celoživotného záväzku.

 

Až 90 percent obyvateľov Slovenska považuje za dôležitú hodnotu svojho života rodinu. V prípade manželstva je to však už len 54 % a vernosť je životnou hodnotou pre menej ako polovicu – 48 percent Slovákov. Manželstvo je pritom vďaka spoločenskej a právnej istote, ktorú poskytuje, tradičným a stále dobre fungujúcim základom rodiny. Ak má manželstvo dobre fungovať, základným predpokladom je vernosť jedného druhému nielen v sexuálnej oblasti, ale aj v starostlivosti jeden o druhého, vo vzájomnej podpore a pomoci i v ohľaduplnosti.

Na Slovensku sa však podľa štatistík rozpadne takmer každé tretie manželstvo a skoro dve tretiny rozvádzajúcich sa majú malé deti. Je to tragédia, pretože okrem oboch manželov trpia rozvodom najmä deti. Sú známe štúdie, ktoré hovoria o vyššej kriminalite, zdravotných problémoch, poruchách a neskoršej vysokej rozvodovosti u detí, ktorých rodičia sa rozviedli. Rozbitie manželstva teda vedie k ďalšiemu rozbíjaniu rodinných vzťahov a otraseniu základov spoločnosti. 

Národný týždeň manželstva (NTM) si dáva za cieľ vytvoriť priestor na vyzdvihnutie hodnoty manželstva ako jedinečného vzťahu muža a ženy, ktorý je založený na vzájomnej úcte a láske a vyjadrený obojstranným verejným záväzkom. Základným cieľom kampane NTM je motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá či verejne známe osobnosti, aby podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň. 

Ide však hlavne o to, aby si manželia počas tohto týždňa uvedomili vzácnosť a hodnotu svojho vzťahu a obojstranného záväzku, vyjadrili si navzájom svoje ocenenie a lásku a oslávili tento týždeň ako sviatok a oživenie svojej lásky. Môžu tak urobiť najmä tým, že si vyčlenia čas jeden pre druhého, investujú do svojho vzťahu, nájdu si spoločné záujmy, urobia pre manžela/manželku niečo milé, pekné, čo ich ako dvojicu posilní, čím potešia, prekvapia a podporia jeden druhého.

To je hlavný cieľ NTM a ostatné ciele tomu majú napomáhať vyvolaním atmosféry, usporiadaním podujatí a poskytnutí tipov a inšpirácie pre manželov. Mal by to byť prvý krok k tomu, aby budovali svoje manželstvo aj počas zvyšku roka a venovali sa jeden druhému navzájom tak, ako si to sľúbili na začiatku manželstva.

Kampaň sa prvýkrát konala v roku 1997 v Anglicku, odvtedy sa rozšírila na všetky kontinenty, na Slovensku sa tento rok koná tretí raz pod heslom „Vernosť nie je slabosť“. Stretla sa s veľkým záujmom ľudí, ktorí v nej vidia možnosť ocenenia a povzbudenia každodenného spolužitia a súdržnosti manželov. To, čo mnohí pokladajú za samozrejmosť, je naozaj vzácne a hodné ocenenia či priam oslavy. 

V mnohých veľkých i menších obciach sa preto počas Národného týždňa manželstva uskutočňujú večery pri sviečkach, semináre, projekcie filmov, koncerty, verejné diskusie, tanečné kurzy či športové podujatia pre manželské páry. Mnohé reštaurácie, kaviarne, kiná a divadlá ponúkajú počas týždňa zľavy pre manželov. Príkladom môže byť Slovenské národné divadlo, ktoré je partnerom NTM už tretí rok. Záštitu nad kampaňou prevzala prvá dáma Slovenska Sylvia Gašparovičová, nad aktivitami v Bratislave má záštitu primátor mesta Milan Ftáčnik.

 

Z histórie NTM

Iniciatíva sa zrodila v roku 1997 v Anglicku. Jej zakladateľ Richard Kane sa vtedy rozhodol poukázať na dôležitosť a prínosy manželstva pre spoločnosť i jednotlivca. Podujatie Marriage Week (týždeň manželstva) si rýchlo získalo podporu osobností politického a spoločenského života. Týždeň manželstva prebieha v súčasnosti aj v Nemecku, Holandsku, Česku, Maďarsku, USA, Austrálii a ďalších krajinách. Viac sa o ňom možno dozvedieť na internetovej stránke www.marriage-weekinternational.com.

 

Myšlienka NTM na Slovensku si získava priaznivcov najmä zdôrazňovaním tradičných rodinných hodnôt, ktoré sa v modernej spoločnosti dostávajú často na okraj záujmu, hoci sú kľúčové pre jej zdravý vývoj a budúcnosť. Postupne sa do kampane zapojilo viacero organizácií z takmer všetkých prorodinných štruktúr. Veľa podporovateľov si získava aj z radov jednotlivcov.

 

Zaujímavosti o NTM a kompletný program nájdete na www.ntm.sk


News archive