10-06-12 10:45

Záborská: Rodinná politika je prienikom súkromnej a verejnej sféry

Správy z Európskeho parlamentu 31

 

Brusel, 6.6.2012

 

Na pôde Výboru pre regióny v Bruseli sa dnes uskutočnila konferencia o stratégiách v prospech rodiny, ktoré by mali viesť k rovnováhe medzi prácou a rodinou. Na podujatí, ktoré je súčasťou príprav 20. výročia Medzinárodného roku rodiny 2014 vyhláseného OSN, vystúpila s hlavným prejavom slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

 

„Medzinárodný rok rodiny je dôležitým príspevkom k zohľadneniu potrieb rodiny pri prijímaní politických rozhodnutí, tzv. family mainstreaming. V rodinnej politike sa stretáva súkromná sféra s verejnou – zatiaľ čo založenie rodiny je súkromným rozhodnutím muža a ženy, od fungovania rodín závisí existencia celej spoločnosti,“ zdôraznila vo svojom vystúpení Záborská.

 

Dnešná konferencia bude zajtra pokračovať neverejným zasadnutím expertov z radov občianskej spoločnosti z celej EÚ, ktorých úlohou je pripraviť spoločné stanovisko k Medzinárodnému roku rodiny pre OSN.

 

Ide už o tretie významné medzinárodné podujatie na tému rodina za posledných 10 dní. Slovenská europoslankyňa vystúpila s prejavom aj na Parlamentnom fóre Medzinárodného kongresu rodín v Madride a na pozvanie Pontifikálnej rady pre rodinu sa zúčastnila na Svetovom stretnutí rodín, ktoré sa konalo uplynulý víkend v talianskom Miláne.

 

Kontakt:

Telefón: +32 2 28 45923 (EU)

Mobil: Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050            

E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava

EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive