03-06-12 21:00

Noc kostolov bude budúci týždeň prvýkrát aj v Estónsku

Tlačová správa

 

(Trnava, 1. júna) - Noc kostolov – Kirikute ȌȌ - bude v ďalšej európskej krajine. Už o týždeň, 8. júna, otvorí svoje dvere 13 estónskych chrámov v dvoch mestách – Talline a Tartu.

 

Na podujatie do Rakúska, Českej republiky a na Slovensko zavítali dvaja z organizátorov tohto podujatia v Estónsku: vikár Katedrály sv. Petra a Pavla Ain Leetma z Tallinu a grafička Tiina Viirelaid, ktorá pripravuje tohtoročnú Noc kostolov v Tarte.

 

Na stretnutí so slovenským projektovým tímom dnes v dopoludňajších hodinách získavali cenné informácie ohľadom organizovania tohto podujatia.

 

„Situácia v Estónsku je pritom špecifická, keďže rímskokatolícka cirkev je v menšine – tvorí asi 1 % zo všetkých cirkví,“ povedal v úvode rozhovoru vikár Leetma. Najväčší podiel má estónska luteránska evanjelická cirkev a pravoslávna cirkev, ale sú tu aj baptisti, židia a iné malé cirkvi. O zorganizovaní prvej estónskej Noci kostolov sa dohodli na spoločnej Rade cirkví, kde sa stretávajú jedenkrát mesačne. „Rôznorodosť cirkví vôbec nie je prekážkou pri organizovaní podujatia, akým je Noc kostolov,“ hodnotí tento fakt vikár Leetma z Tallinu. „Spolupráca všetkých zúčastnených cirkví je viac než ukážková, je priam perfektná.“

 

Myšlienka Noci kostolov sa Estóncom páči. Podľa slov vikára Aina Leetmu sa o nej dozvedeli aj prostredníctvom osobného kontaktu od slovenských a českých sestier z Kongregácie Nepoškvrneného Počatia Panny Márie - františkánok, ktoré v Estónsku pôsobia už dlhé roky. „Najviac nás oslovila jednoduchosť myšlienky. Kostol je otvorený, vstúpte,“ skonštatoval vikár Leetma. „Noc kostolov tak môže ukázať, že cirkev je otvorená stále, nielen v jeden deň, ale po celý rok v srdciach všetkých ľudí. Nestaráme sa o to, aké má kto vierovyznanie. V túto noc majú všetci čas a priestor – môžu prísť k nám.“

 

Noc kostolov podporil aj apoštolský administrátor Estónska, biskup Philippe Jourdan, pôvodom Bask. Ten je len druhým rímskokatolíckym biskupom pôsobiacim v Estónsku za posledných 400 rokov. Prvý biskup v tejto krajine, jezuita Eduard Profittlich, zomrel v roku 1942 ako mučeník v sovietskom väzení.

 

Do pilotného ročníka Noci kostolov sa v Estónsku zapojilo v meste Tartu 12 chrámov a v Talline Katedrála sv. Petra. Svoje dvere otvoria týždeň po podujatí v Rakúsku, Česku a na Slovensku – 8. júna 2012 vo večerných hodinách. Návštevníkov v nich čaká približne 60 programov.


News archive