12-04-12 22:00

EURÓPA ZA ŽIVOT

Od 26. do 29. marca 2012 prebiehal na pôde Európskeho parlamentu II. Európsky týždeň za život organizovaný Komisiou biskupských konferencií Európskeho spoločenstva COMECE v Bruseli za spolupráce pro-life orientovaných europoslancov.

1. deň: Boj proti rakovine. Eutanázia alebo paliatívna starostlivosť?

Týždeň boja o ľudskú dôstojnosť v Bruseli sa začal témou „Európa proti rakovine a paliatívna starostlivosť“. Pozornosť auditória sa upriamila na človeka v krajných životných situáciách. Cieľom prvého stretnutia bolo prispieť k formácii verejnej mienky tak, aby v žiadnom prípade neschvaľovala eutanáziu a nezľahčovala nebezpečenstvo jej legalizácie. Na pôde EP vystúpil uznávaný lekár dr. Bernard Thill, luxemburský onkológ. Pred desiatimi rokmi nezakúsil podporu kolegov, no dnes je nimi uznávaný a jeho prvá paliatívna jednotka v City Hospital of Esch-sur Alzette sa teší záujmu verejnosti. „Keď už nemôžeme ovplyvniť priebeh nevyliečiteľnej choroby, máme sa zamerať na osobu chorého. Pacient zostáva živou bytosťou, má príznaky, ktoré sú príčinou jeho bolestí – tie treba liečiť. Cieľom starostlivosti je zmiernenie utrpenia, zlepšenie kvality života. Lieky tíšiace bolesť ako opiáty sú dostupné – treba ich používať.“ Pacient potrebuje predovšetkým čas a všetku starostlivosť, vrátane duchovnej (prostredníctvom nemocničných kaplánov), povedal dr. Thill. MUDr. Jan Apelqvist, predseda spoločnosti EWMA (European Wound Management Association) pre liečbu rán, vyzdvihol potrebu spolupráce špecialistov. Ak sa prekonajú bariéry medzi odborníkmi, postupuje sa multidimenzionálne, liečba je kvalitnejšia a menej nákladná. Taliansky europoslanec V. Prodi vyslovil vďačnosť špecialistom s týmito prístupmi. Podporu myšlienkam vyslovili i talianske europoslankyne P.Toia a Silvie Costa z Progresívnej sociálno-demokratickej aliancie a slovinský poslanec A. Peterle.

 

2. deň: Sexuálne a reprodukčné „práva“. 

Poradca COMECE pre výskum a bioetiku J.R-Ascensao z Portugalska zdôraznil, že právo na potrat neexistuje v žiadnej medzinárodnej deklarácii. Opierajúc sa o články Lisabonskej zmluvy, zdôvodnil, že Európska únia nemá kompetencie nariaďovať krajinám postupy v tomto smere. Je kompetentná predkladať iba odporúčania. Termín „reprodukčné zdravie“ bol definovaný OSN na Káhirskej konferencii o Populácii a rozvoji v roku 1994. Všetky členské štáty Európskej únie schválili jej tzv. Akčný program, no únia nikdy neprijala inú ako káhirskú definíciu „reprodukčného zdravia“, ktorá potrat neschvaľuje. V debate vystúpili poslanci A. Záborská, M. Mikolášik (priamy účastník Pekingskej aj Káhirskej konferencie), J. Olbrycht, K. Szymanski z EPP a ďalší. Referát o postupoch Európy predniesla S. Kubyová, predsedníčka European Dignity Wach. Milióny eur z peňazí daňových poplatníkov idú organizáciám, ktoré šíria potrat v rozvojových krajinách. Poukázala, že tzv. „regulácia menštruácie“ je slovná manipulácia. Ide o veľmi včasný potrat, ktorý môže navodiť sterilizáciu ženy; je to „metóda nastolenia ne-pôrodnosti“. Z lekárskeho hľadiska je minimálna možnosť evidovať, že potrat prebehol. Th. Okafor z Nigérie položila otázku, prečo Svetová zdravotnícka organizácia mlčí o negatívnych následkoch antikoncepcie. Postup Európy nazvala neokolonializmom a kultúrnym, ekonomickým aj sociálnym imperializmom. Dr. I. Lewanika, zambijská ambasádorka v Belgicku, vyjadrila želanie, aby rozvojová pomoc šla naozaj na pomoc matkám a deťom. „Umelo vyvolaný potrat nepatrí ani medzi reprodukčné práva ženy. Naopak, právo každého človeka na život a ochrana života dieťaťa pred aj po narodení patria k základným ľudským právam,“ uviedla slovenská europoslankyňa Anna Záborská.

 

3. deň: Bioetické výzvy vo výskumných projektoch. Výskumy na embryách?

Tretí deň bol venovaný otázkam využívania dospelých kmeňových buniek a zneužívaniu ľudských zárodkov na laboratórne výskumy. Deň pripravil a viedol slovenský poslanec M. Mikolášik z pozície predsedu parlamentnej skupiny pre bioetiku v spolupráci s členom EP P. Liesem. Nastolil dôležitý problém financovania výskumu kmeňových buniek z európskeho rozpočtu. „Vďaka najnovšiemu vedeckému pokroku bolo identifikovaných už viac než 70 chorôb pacientov, ktorých zdravotný stav sa výrazne zlepšil vďaka využitiu dospelých kmeňových buniek a kmeňových buniek z pupočníkovej krvi.“ Namiesto zneužívania embryí, a teda šírenia kultúry smrti, treba podporovať možnosti na záchranu ľudských životov vďaka výskumom na dospelých kmeňových bunkách. Tie sú takouto možnosťou na rozdiel od embryonálnych kmeňových buniek. V rokoch 2014 až 2020 má byť vyčlenených 80 miliárd eur pre účely výskumu a inovácií s cieľom zvýšiť globálnu konkurencie schopnosť Európskej únie. „Lekárskymi vedami bolo už stokrát preukázané, že ľudský život sa začína počatím, a aj tak o tom pochybujeme,” zdôraznil Mikolášik. Odbornú konferenciu na túto tému v Bratislave usporiada europoslanec už v máji. V programe vystúpil aj prof. C. McGucking, predseda prestížneho Inštitútu pre výskum bunkových terapií v Lyone a odborník v regeneratívnej medicíne. Z právnického pohľadu sa vyjadril k téme dr. G. Puppinck, riaditeľ Európskeho centra zákonov a spravodlivosti v Štrasburgu, návrhy na vyhlásenia podali poslanci EP M.P. Neves, B. Belder a J. Olbrycht.

 

4. deň: Európsky míting za život „Nevzdávame sa“. Embryo – JEDEN Z NÁS!

Posledný deň II. týždňa za život v Bruseli prebiehal pod vedením J. M. Oreju a C. Cassiniho za spolupráce ďalších poslancov EP. Vo veľkej zasadacej sále sa konal míting pro-life organizácií celej Európy. Prehovorilo spolu 50 účastníkov z 21 štátov EÚ, ktorí predstavili iniciatívy a výsledky hnutí za život. Referovali o činnosti, legislatíve i celkovej situácii v danej krajine. Slovensko zastupovali šiesti členovia z Fóra života a Donum Vitae. Prítomní uvažovali o spoločnom európskom symbole „za život“ a v závere podpisovali Občiansku iniciatívu „Jeden z nás“. Jej cieľom je uznanie dôstojnosti a ľudských práv človeka od počatia. Ak je v hre ľudský život a jeho dôstojnosť, je nutné ukončiť financovanie z daní Európanov tých aktivít, ktoré vedú k deštrukcii ľudských embryí či vo výskume, alebo v rámci rozvojovej pomoci a zdravotníckych služieb.

 

Motto iniciatívy JEDEN Z NÁS je citát J. Pavla II: „Európa je dnes vo vašich rukách. Buďte hodní tejto úlohy. Pracujte na tom, aby sa Európe prinavrátila jej skutočná dôstojnosť tak, že sa dá miesto osobe, každej osobe, ktorá má svoju neporovnateľnú dôstojnosť“ (Ján Pavol II., 18. december 1987, Študijné stretnutie na tému „Právo na život v Európe“).

 

MUDr. Anna Kováčová


News archive