10-04-12 20:40

List Mons. S. Zvolenského predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi

Arcibiskup v liste zvýraznil najmä starostlivosť o rodiny, starostlivosť o ochranu života od narodenia po prirodzenú smrť; ochranu nedele či ochranu práva na výhradu vo svedomí.

Vážený pán predseda vlády,

 

dovoľte, aby som Vám v mene Konferencie biskupov Slovenska úprimne zablahoželal k menovaniu za predsedu vlády Slovenskej republiky. Je ovocím veľkej dôvery, ktorej sa Vám zo strany voličov dostalo.

 

Slovenská republika sa nachádza v neľahkej morálnej, ekonomickej a kultúrnej situácii. Všetci si veľmi želáme, aby každý krok novej vlády napomáhal k tomu, čo sociálna náuka Katolíckej cirkvi výstižne nazýva integrálny ľudský rozvoj. Jeho súčasťou je starostlivosť o človeka vo všetkých jeho rozmeroch, vrátane toho duchovného.

 

V ťažkej ekonomickej situácii je potrebné robiť neľahké rozhodnutia. Úctivo Vás prosíme, aby ste pri starostlivosti o hospodársky rozvoj a rast pracovných miest pamätali, že najväčším pokladom tejto krajiny sú jej obyvatelia. Budeme vďační, ak medzi prioritami Vašej vlády bude starostlivosť o rodinu, ktorá je základným pilierom našej spoločnosti.

 

Sme totiž úprimne presvedčení, že starostlivosť o rodiny, najmä tie viacpočetné; starostlivosť o ochranu života od narodenia po prirodzenú smrť; ochrana nedele či ochrana práva na výhradu vo svedomí; prinesie z dlhodobého hľadiska osoh celej spoločnosti. Stane sa kultúrnejšou a ľudskejšou.

 

Konanie dobra vždy so sebou prináša Božie požehnanie.

 

Vážený pán premiér, Vám i vláde Slovenskej republiky prajeme dostatok síl, múdrosti a odvahy v celom funkčnom období. Sme pripravení participovať na každom dobrom diele v prospech všetkých ľudí dobrej vôle. Do ďalšej tvorivej práce Vám vyprosujeme hojnosť Božích darov.

 

S úctou

 

Mons. Stanislav Zvolenský

bratislavský arcibiskup – metropolita

predseda Konferencie biskupov Slovenska


News archive