05-04-12 17:30

Anna Záborská privítala v Európskom parlamente veľmajstra rádu Maltézskych rytierov

Správy z Európskeho parlamentu 30

 

Brusel, 20. marec 2012

 

Na pozvanie slovenskej europoslankyne Anny Záborskej a britského europoslanca Charlesa Tannocka dnes navštívili Európsky parlament traja najvyšší predstavení rádu Maltézskych rytierov na čele s veľmajstrom fra Matthew Festingom. Na prezentácii určenej poslancom EP predstavili vybrané projekty rádu – nemocnicu Svätej rodiny v Betleheme, program starostlivosti o bezdomovcov v Liège, pomoc sexuálne zneužitým ženám v Kivu (Kongo) a boj proti lepre. Veľmajstra rádu sprevádzal veľkokancelár Jean-Pierre Mazery (minister financií) a veľký špitálnik Albrecht von Boeselager, ktorý zastrešuje funkciu ministra zdravotníctva, humanitárnej pomoci a medzinárodných vzťahov tohto suverénneho rytierskeho rádu. Na stretnutí sa zúčastnil aj viceprezident Zboru maltézskych dobrovoľníkov na Slovensku Tibor Buček.

 

„Je dôležité, aby európske inštitúcie uznali prínos charitatívnych organizácií pri poskytovaní humanitárnej pomoci v krízových regiónoch sveta. Maltézski rytieri, ich dobrovoľníci a zamestnanci poskytujú nezištnú pomoc už viac než 900 rokov. Ako členka Výboru EP pre rozvoj som presvedčená, že EÚ sa od Maltézskych rytierov môže veľa naučiť o tom, ako efektívne využívať nielen finančné, ale aj ľudské zdroje, aby pomoc bola čo najúčinnejšia,“ uviedla Anna Záborská.

 

Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov pomáha tým najslabším vo viac než 120 krajinách sveta. Hoci ide o katolícky rytiersky rád, vo svojich aktivitách zachováva prísnu nestrannosť a pomáha ľuďom bez ohľadu na náboženstvo. Rád má 13,500 členov-rytierov, ktorým pomáha približne 80,000 vyškolených dobrovoľníkov a 25,000 zamestnancov, z ktorých väčšinu tvorí zdravotnícky personál. Za realizáciu aktivít Maltézskeho rádu sú zodpovedné jeho organizácie, či už ide o stále zariadenia (napr. nemocnice, výjazdové zdravotnícke strediská a starobince) alebo o sociálno-zdravotné a humanitné programy.

 

Zbor maltézskych dobrovoľníkov na Slovensku: www.maltezskyrad.sk

Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov: http://www.orderofmalta.int/?lang=en

 

Kontakt:

 

Telefón:             +32 2 28 45923       (EU)

Mobil: Anna Záborská             +421-905-276219      , Peter Stach             +32 472 538 050      

E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava

EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive