08-03-12 17:45

A. Záborská: Ženy zarobia menej ako muži, ale kvóty to nevyriešia

Správy z Európskeho parlamentu 29

 

Brusel, 7. marec 2012

 

Podľa údajov Eurostatu zarábajú ženy v Európskej únii priemerne o 17,1 % menej ako muži. Na Slovensku tvorí tento rozdiel dokonca viac než 20 % hrubej hodinovej mzdy. Podľa europoslankyne Anny Záborskej však riešením nie je zavedenie "ženských" kvót, ale ocenenie hodnoty, ktorú vytvára žena v roli matky.

"O ženách a ich nenahraditeľnosti nestačí hovoriť jeden deň v roku. Materstvo, výchova detí, rovnako ako starostlivosť o rodinu a blízkych, prispievajú k celkovému blahobytu spoločnosti aspoň tak, ako hodnoty vytvorené prácou v zamestnaní alebo pri podnikaní. Kvóty diskrimináciu neriešia, ale prehlbujú," vyhlásila Anna Záborská v predvečer Medzinárodného dňa žien.

 

Podľa Záborskej sú ženy diskriminované nie preto, že v priemere dostávajú nižšiu mzdu, ale preto, že množstvo práce musia urobiť zadarmo. Každá matka venuje denne po príchode zo zamestnania niekoľko hodín práci spojenej so starostlivosťou o rodinu a domácnosť. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, napríklad pri chorobe člena rodiny, uprednostní túto nikým nezaplatenú prácu pred plateným zamestnaním.

 

"Z pohľadu zamestnávateľa je to riziko, ktoré často zohľadňuje tak, že na rovnakej pozícii dá žene nižší plat, než mužovi. To sa nakoniec negatívne odrazí aj na výške dôchodku každej matky. Z pohľadu ženy teda ide až o trojnásobnú nespravodlivosť. Toto je skutočný problém dnešných žien, nie kvóty," zdôraznila Záborská.

 

Kontakt:

 

Telefón: +32 2 28 45923 (EU)

Mobil: Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050

E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava

EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive