08-03-12 17:30

Nechať žiť je správna voľba!

25. marec je Deň počatého dieťaťa

„Mňa sa to netýka.“ Asi najčastejšia odpoveď na otázku v diskusii o potratoch. Ale je to skutočne iba záležitosť žien, ktoré neplánovane otehotneli? Tak ako sa voľby do parlamentu týkajú všetkých, podobne aj v nastolených spoločenských otázkach je dôležitý „hlas“ každého človeka. 25. marca každý z nás môže „zahlasovať“ za právo na život pre všetky počaté deti zapojením sa do slávenia Dňa počatého dieťaťa.

 

Biela stužka

25. marca vyvrcholí kampaň Fóra života 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Cieľ kampane je vyjadrený mottom Nechať žiť je správna voľba. 43 organizácií spojených do Fóra života takýto spôsobom pozývajú občanov Slovenska k úcte k ľudskému životu od začiatku a k pomoci všetkým rodičom, ktorí potrebujú pomoc pri starostlivosti o svoje deti. V predposlednom marcovom týždni budú dobrovoľníci v zapojených mestách ponúkať letáky a biele stužky. Každá biela stužka na odeve je akokeby jeden hlas za ochranu každého počatého dieťaťa!

 

Prečo práve 25. marec?

25. marec je na Slovensku vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“ pre spomienku na sviečkovú manifestáciu z roku 1988. Tie sú dnes odopierané práve počatým deťom. Tento dátum je aj pripomienka odchodu prvého židovského transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Osvienčim. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, čo je vlastne spomienka na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov vyhlásilo v roku 2005 Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

 

Pomoc existuje

Prijať život je zodpovedná úloha, ktorá predpokladá aj starostlivosť o výchovu nového človeka. Avšak nič v živote nenaplní človeka viac ako druhý človek, ako hlboký vzťah plný nezištnej lásky. 

Fórum života nikoho neodsudzuje, snaží sa len pomôcť a ponúknuť riešenia. Vždy existuje riešenie, ako dať životu šancu. Aj v prípade, že zlyhá najbližšia rodina, je tu možosť poradenskej pomoci (poradňa Alexis, 0911 350 200 (T-Mobile), 0917 350 200 (Orange) www.alexisporadna.sk), konkrétnej pomoci v zariadeniach Fóra života a jeho členských organizáciách (projekt Zachráňme životy, 0911 756 026, www.zachranmezivoty.sk), cez linku pomoci (0800 12 00 24 – bezplatne sa dovoláte 24 hodín denne z pevnej linky kdekoľvek na území SR) až po možnosť anonymných pôrodov a pomoc ďalších organizácií. 

Ak teda potrebuješ pomoc, čakáš nečakané dieťa, si v koncoch, život pre teba nemá zmysel a potrebuješ poradiť, tak potom neváhaj a kontaktuj Fórum života!

 

Pred pár mesiacmi som sa ocitla v neľahkej situácii, keď som ostala sama opustená so 6-ročnou dcérkou a navyše tehotná. Mala som pocit, že celý môj doterajší svet sa rozpadol a nevedela som, kde hľadať pomoc. Vďaka Vám všetkým sa mi podarilo každý mesiac pre môjho synčeka zabezpečiť výživnú stravu, hygienické potreby, ošatenie a ostatné potrebné veci pre jeho správny vývoj a šťastné detstvo. Nesmierne si vážim Vašu štedrosť, ľudský prístup, obetavosť a šľachetnosť. Veľmi ťažko sa dá slovami v liste vyjadriť ako veľmi ste mi pomohli zmierniť moju ťažkú životnú situáciu. Preto prijmite tieto vety ako jedno obrovské úprimné „ĎAKUJEM“. 

(Z emailu od mamičky, ktorej bola poskytnutá pomoc z projektu Zachráňme životy)

 

Viac informácií o kampani 25. marec – Deň počatého dieťaťa nájdete na www.25marec.sk.

 

Marcela Dobešová

Fórum života o.z.


News archive