21-01-12 21:30

V Trnave žije azda najstarší spisovateľ na Slovensku

Vo svojich 93 rokoch vydal miestny historik Hadrián Radváni úplne prvú knihu o Trnavskej Bazilike svätého Mikuláša. Okrem tejto má na svojom konte ďalších 70 kníh a brožúr.

Informácie o Bazilike svätého Mikuláša či hrubom kostole, ako ju nazývajú domáci, zbieral miestny historik 70 rokov. Hadrián Radváni, autor knihy, miestny historik: „To, čo som mal zhromaždené, som strojopisne popísal na 330 stranách. Neveril som nikdy, žeby došlo niekedy k vydaniu. Nebyť tej dobrej spolupráce s pánom dekanom, nebolo by nič vyšlo.“

Marcel Kubinca, dekan trnavskej farnosti: „Dostáva sa čitateľom do rúk dielo, ktoré mapuje celú baziliku a poukazuje skutočne na jej hodnotu a veľkosť.“

 

Miestni obyvatelia

Opýtaný 1: „Chodíme tu roky rokúce a sú tam také veci, o ktorých sme nevedeli.“

Opýtaný 2: „Už konečne bolo na čase, že taká knižka vôbec vyšla, pretože Trnava, malý Rím, samý kostol.“

Opýtaný 3: „Prišli za mnou ľudia na byt, prosím Vás, podpíšete mi to, to znamená, že je záujem o tú knihu.“

 

Andrea Dragošeková, redaktorka Regionálneho denníka: „Zasvätiť celý život zháňaniu informácií o jedinej stavbe, to chce podľa slov pána Radvániho skutočnú lásku. Baziliku svätého Mikuláša si zamiloval v deň svojho sobáša, ktorý mal práve tu.“

Hadrián Radváni, autor knihy, miestny historik: „Som začal nadávať, čo je o ňom vôbec napísané, tak ja mám ináč, som mal vyše 5 tisícovú knižnicu. Materiály som mal aj doma dosť.“

Andrea Dragošeková, redaktorka Regionálneho denníka: „Ostatné bolo potrebné pracne vyhľadávať v archívoch v Trnave, Bratislave, Ostrihome či Budapešti.“

Hadrián Radváni, autor knihy, miestny historik: „A potom literatúra sa prezerala, ktorá sa musela veľmi opatrne vyberať, najmä čo sa týkalo staršej maďarskej, aby tam boli len pravdivé údaje zachytené.“

Andrea Dragošeková, redaktorka Regionálneho denníka: „Kniha detailne popisuje interiérové prvky kostola, oltáre, nápisy, hrobky. Odkrýva mnohé netušené a nepoznané.“

Marcel Kubinca, dekan trnavskej farnosti: „Tieto klenoty, ktoré sú v bazilike neboli doposiaľ vystavované.“ 

Andrea Dragošeková, redaktorka Regionálneho denníka: „V knihe nájdete napríklad túto vzácnu monštranciu. Našli ju len pred štyrmi rokmi pri rekonštrukcii organu. Rozlámanú a zabalenú vo vrecovine.“


News archive