21-01-12 21:15

Aj v Novom Meste nad Váhom bude Centrum pomoci človeku

V stredu 25. januára o 13.00 hod. za účasti trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, CSsR. Trnavská arcidiecézna charita otvorí Centrum pomoci človeku. Podľa slov riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Borisa Hrdého bude nové Centrum pomoci človeku v Novom Meste nad Váhom v prvej fáze najmä vyhľadávať ľudí v ťažkej sociálnej situácii alebo bez domova a informovať ich o centre a jeho ponuke.

Klientom bude ponúknuté sociálne poradenstvo – znamená to čo najširšie sa oboznámiť so zložitou situáciou klienta, stanoviť sociálnu diagnózu a spolu s klientom hľadať a nájsť vhodné riešenie. Súčasťou poradenstva bude i prevencia, s cieľom pomôcť ľuďom nájsť spôsob, ako podobným problémom predchádzať v budúcnosti.  Centrum pomoci človeku v Novom Meste nad Váhom bude klientom v núdzi poskytovať i šatstvo.

 

Centrum pomoc človeku v Novom Meste nad Váhom bude druhým centrom v Trnavskej arcidiecéze. Prvé bolo otvorené v januári 2011 v Trnave. Poskytuje komplexné sociálne poradenstvo, možnosť osprchovania, vydáva obedy, v prípade potreby poskytuje základné ošetrenie, k dispozícii je i šatník. Za rok jeho existencie centrum kontaktovalo vyše 950 ľudí, pracovníci vydali 5415 obedov. Streetworkeri pracujúci pre centrum oslovili 100 klientov. V trnavskom centre pracujú traja odborní zamestnanci a 10 dobrovoľníkov v streetworku.

 

Dlhodobou víziou Trnavskej arcidiecézy je vytvoriť sieť centier pomoci človeku vo všetkých dekanátoch a poskytovať pomoc a poradenstvo tým, ktorí ju potrebujú, s ohľadom na špecifické potreby ľudí v jednotlivých regiónoch v zmysle poskytovania sociálnych služieb čo najbližšie k človeku. V najbližšej dobe sa pripravuje otvorenie Centra pomoci človeku v Seliciach.

 

(Trnava, 20. januára 2012)


News archive