01-11-11 21:00

A. Záborská: Život sa začína počatím. Články zo San José boli dnes predstavené v Európskom parlamente v Štrasburgu

Správy z Európskeho parlamentu 24

 

Štrasburg, 26. októbra 2011

 

Europoslanci Anna Záborská (Slovensko) a Alojz Peterle (Slovinsko) predstavili dnes na pôde Európskeho parlamentu Články zo San José. Ide o dokument pozostávajúci z deviatich článkov, ktorý reaguje na snahy niektorých lobistických skupín presvedčiť svetovú verejnosť, že právo na potraty je súčasťou medzinárodného práva. Dokument bol schválený 25. 3. 2011 v San José (Kostarika). Anna Záborská sa podieľala na jeho príprave ako členka výboru expertov. Alojz Peterle sa pridal k signatárom tohto dokumentu.

 

Na dnešnej tlačovej konferencii v Štrasburgu Anna Záborská uviedla: "Dnes verejne predstavujeme tieto články v súvislosti s rozsudkom Európskeho súdneho dvora z 18. októbra 2011 (C- 34/10). Tento rozsudok po prvýkrát spôsobom záväzným pre 27 členských štátov stanovil, že ľudský život sa začína počatím a zaslúži si právnu ochranu. Články zo San José sú novým nástrojom, ktorý budú používať právnici, profesori práva, sudcovia, zákonodarcovia, novinári, študenti a občianska spoločnosť pri obrane nenarodeného dieťaťa."

 

Medzi signatármi dokumentu sú známe osobnosti z celého sveta, ako napr. Lord David Alton, Lord Nicholas Windsor, profesor John Haldane zo St Andrews, profesor John Finnis z Oxfordu, profesor Robert George z Princetonu, bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva Javier Borrego a mnohí ďalší zo sveta práva, politiky, akademickej sféry, vedy a medicíny.


Viac informácií:
http://www.sanjosearticles.org/
http://www.eppgroup.eu/press/pdoc11/111026san-jose-articles-info_en.pdf

 

Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent p. Anny Záborskej

Kontakt:
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel

 


News archive