30-10-11 20:00

A. Záborská: Rodiny s deťmi sú najviac ohrozené chudobou

Správy z Európskeho parlamentu 23

 

Brusel, 17. októbra 2011

 

Uznesením Valného zhromaždenia OSN z 22. decembra 1992 bol 17. október vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. V tento deň sa v roku 1987 zhromaždilo viac ako stotisíc ľudí na námestí Trocadero v Paríži, aby si uctili obete extrémnej chudoby, násilia a hladu. Zároveň vyhlásili, že takáto chudoba je porušením ľudských práv.

 

Z najnovších výsledkov zisťovaní Štatistického úradu SR vyplýva, že najviac ohrození chudobou sú ľudia bez práce (41 %), rodiny s tromi a viac deťmi (29,8 %) a rodiny len s jedným rodičom (25 %). V roku 2010 bolo chudobou ohrozených 12  % obyvateľov Slovenska, teda viac ako 650-tisíc osôb. Hranica ohrozenia chudobou je v EÚ stanovená na 60 % priemerného príjmu, čo bolo v prípade Slovenska 306 € mesačne.

 

"Nerobíme nič pre to, aby sme ochránili rodiny s deťmi pred vysokým rizikom chudoby. Potom sa nemôžeme čudovať, že sa neustále zvyšuje veková hranica odchodu do dôchodku, pretože detí sa rodí príliš málo," uviedla pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby europoslankyňa Anna Záborská.

 

Aby sa to zmenilo, musí podľa Záborskej dôjsť k zmene priorít v európskych aj národných politikách. "Podpora rodiny je v skutočnosti investíciou, a tak k nej musíme pristupovať. Dnes dávame daňové prázdniny firmám, ktoré prichádzajú na Slovensko a vytvárajú pracovné miesta. Mali by sme začať túto logiku uplatňovať aj v prípade rodín, predovšetkým vo vzťahu k výchove a vzdelávaniu detí. Naším bohatstvom nie je ropa, ale ľudský kapitál. Ak ho nebudeme znásobovať a rozvíjať, riziko chudoby na Slovensku aj v EÚ stúpne," zdôraznila Anna Záborská.

 

Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent p. Anny Záborskej

Kontakt:
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive