29-10-11 22:00

Ľudské embryá nie je možné patentovať, rozhodol súd

Správy z Európskeho parlamentu 22

 

Brusel, 17. októbra 2011


 
Európsky súdny dvor (ESD) dnes rozhodol, že nie je možné patentovať ľudské embryá ani bunky, ktoré z nich pochádzajú. Znamená to, že v budúcnosti nebude možné patentovať také biotechnologické postupy, ktoré využívajú ľudské vajíčka od okamihu ich oplodnenia. Podľa súdu pritom nie je dôležité, či k oplodneniu prišlo splynutím vajíčka so spermiou, alebo inou manipuláciou.


 
"Súd potvrdil názor Európskeho parlamentu, že ľudské telo nemôže byť predmetom patentového vynálezu. Dnešné rozhodnutie súdu zároveň znamená koniec neľudských pokusov s embryami v európskych laboratóriách. Tým, že sa ich výsledky nebudú dať patentovať, prestanú byť komerčne zaujímavé," komentovala rozsudok europoslankyňa Anna Záborská.


 
Podľa Záborskej sa teraz záujem vedcov aj biotechnologických firiem konečne presunie na iné oblasti výskumu, napríklad dospelých kmeňových buniek. "Tieto bunky už dnes liečia viac ako 70 chorôb, na rozdiel od embryonálnych buniek. Zákaz patentovania postupov, pri ktorých dochádza k zabitiu embrya, je preto zároveň aj dobrou správou pre pacientov," zdôraznila Anna Záborská.


 
Stanovisko ESD vo veci výkladu smernice o právnej ochrane biotechnologických vynálezov si vyžiadal nemecký súd, ktorý rozhoduje o zrušení patentu nemeckého neuropatológa Olivera Brüstleho. Návrh na zrušenie patentu podala nemecká organizácia Greenpeace. V tomto patente  ide o transplantáciu mozgových buniek získaných z embryí.

 

Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent p. Anny Záborskej

Kontakt:
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive