18-07-11 23:00

Záborská nepodporila uznesenie proti maďarskej ústave

Správy z Európskeho parlamentu 20

 

Štrasburg, 5. júla 2011

 

"Každý členský štát má právo prijať ústavu, ktorú jeho občania považujú za najlepšiu. O nesúlade zákonov členského štátu s právom EÚ rozhoduje Európsky súd, nie parlament. Preto som uznesenie nepodporila," uviedla europoslankyňa Anna Záborská po hlasovaní o novej maďarskej ústave.

 

Spoločný návrh uznesenia o novej maďarskej ústave predložila skupina európskych socialistov (S&D) spolu s Alianciou liberálov (ALDE) a frakciou Zelených GUE/NGL. Predmetom diskusie v Európskom parlamente sa stala najmä ústavná definícia manželstva ako zväzku medzi jednou ženou a jedným mužom a ochrana nenarodeného života.

 

"Socialisti a liberáli nechcú, aby Maďarsko chránilo rodinu založenú mužom a ženou, či život detí pred narodením. Ako by sme reagovali, ak by zajtra chceli od Slovenska, aby sa vzdalo odkazu svätých Cyrila a Metoda, alebo v ústave zakotvilo právo na eutanáziu, či niektoré takzvané nové ľudské práva? Uznesenie tiež vyzýva Maďarsko, aby rešpektovalo územnú celistvosť okolitých štátov, ale nová maďarská ústava ju nijako nespochybňuje," zdôraznila Anna Záborská.

 

Podľa A. Záborskej je pre zlepšenie vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom dôležité, aby sa postupne obnovila vzájomná dôvera. "Očakávam, že maďarská vláda využije túto príležitosť pri príprave vykonávacích predpisov, na ktoré sa nová ústava odvoláva. Dobré susedské vzťahy sú totiž spoločným záujmom Slovákov a Maďarov," dodala europoslankyňa.

 

Text spoločného návrhu uznesenia nájdete tu:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2011-0379&language=SK

 


Kontaktné údaje a zdroj tlačových správ:
Peter Stach, asistent p. Anny Záborskej

Kontakt:
Telefón: +32 2 28 45923 (EU)
Mobil:  Anna Záborská +421-905-276219, Peter Stach +32 472 538 050
E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu, peter.stach@europarl.europa.eu

SR: Palisády 51, 811 06 Bratislava
EU: European Parliament, ASP 09 E 205, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel


News archive