06-02-18 20:33

Duchovná obnova

Pozvánka od Linky Valentín

Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach-Starom meste pozýva na 3- dňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako aj ľuďom inak sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a budovaní dobrých medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás.

 

Duchovná obnova sa uskutoční v dňoch od 12. - 15. apríla 2018 v okolí mesta Liptovský Mikuláš. 

Téma stretnutia: VZŤAHY.

 

Bližšie informácie získaš na adrese:

 

Linka Valentín  

Gréckokatolícka cirkev                    

P. O. Box B - 43                                              

040 01 Košice 1                  


News archive