19-09-12 22:00

Ponuka psychologického poradenstva

Ak potrebujete poradiť či usmerniť v životných ťažkostiach či pomoc pri duchovnom vedení, nebojte sa obrátiť na našu spolupracovníčku dr. Luciu Drábikovú.

Mgr. Lucia DRÁBIKOVÁ, PhD., psychologička

 

Kontakt: lucia.drabikova@gmail.com, telefón: 0903/888 805

 

Absolvovala som magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v

Bratislave so zameraním na poradenstvo a klinickú psychológiu,

postgraduálne štúdium Pastorálnej psychológie a doktorandské štúdium

Sociálnej psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Som vydatá, mama dvoch detí. Človeka vnímam v jeho dôstojnosti a

jedinečnosti z hľadiska kresťanskej antropológie v celistvosti duchovnej,

psychickej, sociálnej i telesnej zložky. Mám skúsenosti s osobným,

telefonickým i e-mailovým poradenstvom, prácou s utečencami, poradenstvom

pre tehotné ženy, PR a komunikáciou s médiami, školila som viacero Bc. i

Mgr. prác, viedla som dve spoločenstvá. Navštevujem dvojročný poradenský výcvik.

 

Ponúkam poradenstvo - osobne v Piešťanoch, ale i prostredníctvom e-mailu

(nielen) v týchto oblastiach:

- sprevádzanie pri ťažkostiach rodinného, pracovného i osobného života, poradenstvo v oblasti komunikácie a vzťahov

- spoznanie seba, rozvoj vlastného potenciálu

- vyrovnávanie sa s náročnými životnými situáciami a stratami

- odpustenie sebe i iným

- pomoc pri spracovaní následkov spontánneho alebo umelého potratu

- pastorálne poradenstvo, orientáciu v oblasti duchovného života, duchovných hnutí a siekt

- duchovné sprevádzanie

- sprostredkovanie informácií a kontaktov na odbornú pomoc z iných oblastí

- školiteľstvo a konzultácie pre študentov psychológie a príbuzných odborov

- poradenstvo v oblasti PR a komunikácie s médiami

- prednášky, semináre a workshopy z oblasti sociálnej a poradenskej

psychológie, komunikácie a PR

 

Hovorím slovensky a anglicky.


News archive