2 % (3 %) z dane

Milé naše čitateľky, čitatelia,

 

opäť je tu marec a s ním príležitosť pre Vás pomôcť nám aj naďalej úspešne fungovať a rozvíjať sa. Ako? Poukázaním 2 % alebo 3 % z Vašich daní, o ktoré sa aj tento rok uchádzame (3 % môžu darovať tí, ktorí doložia potvrdenie o odpracovaných min. 40 hodinách dobrovoľníckej činnosti). Uvádzame stručný popis, ako postupovať.

 

Popis krokov

 

Ak ste zamestnanec:

Do 15.2.2018 máte možnosť požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane pre občianske združenie Slovo pre ženy. Uveďte svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane.

Najneskôr do 30.4.2018 pošlite/doručte vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie – v rámci daňového priznania (DP) sa vypisujú aj údaje na poukázanie 2 %, resp. 3 % z dane. Posledný termín na podanie DP je 2.4.2018 (resp. 2.7.2018).

 

Ak ste právnická osoba:

2.4.2018 (resp. 2.7.2018) je posledný termín na podanie Vášho DP, v rámci ktorého sa poukazujú aj % z dane. POZOR! Ak chcete ako právnická osoba poukázať plnú sumu = 2 % z dane, môžete tak urobiť len vtedy, ak ste do termínu podania daňového priznania tiež darovali financie vo výške 0,5 % zaplatenej dane Vami určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %-ný finančný dar, môže poukázať iba 1 % z dane.

 

Vopred pekne zo srdca ďakujeme!

 

 

Aj tento rok je možnosť darovať 3 %

 

Ak fyzická osoba odpracovala v roku 2017 40 dobrovoľníckych hodín a predloží o tom potvrdenie, môže poukázať 3 % zo svojich daní.

Poukázať 3 % môže iba dobrovoľník, ktorý má uzavretú Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a predloží od organizácie, kde vykonáva dobrovoľnícku činnosť, písomné potvrdenie o rozsahu, obsahu a trvaní dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti.

Písomné potvrdenie je prílohou vyhlásenia a daňového priznania.

Tlačivá

 

Tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2 (3) % z daní - Pdf dokument