edwin mack duke university masters thesis assign oxidation numbers to each element in the following compounds jane austen research paper dissertation statistical analysis consulting homework help china panama canal essay college essay nursing hrw geometry homework help
Rubriky
Téma čísla
O Miriam
Aktuálne číslo
Archív
Linky
Akcie
Listáreň
Čitáreň
O Redakcii
Objednávky

 

 

Milé naše čitateľky,

je všeobecne známe, že my, ženy, sme viac zamerané na vzťahy než muži. Dokážeme sa hlboko vžiť do starostí svojich blízkych, prežívať s nimi ich bôle, ale aj radosti. Teší nás ich blízkosť, túžime po duchovnej intimite s nimi. V súvislosti s tým nás asi aj viac bolí, keď sú vzťahy z rôznych príčin narušené, keď sa ľudia od nás vzďaľujú. Platí to viac-menej pre všetky naše vzťahy -  s kolegami v práci, s blízkymi kamarátkami, v rámci rodiny, so svojimi manželmi či priateľmi.

V tomto čísle MIRIAM by sme sa ale spolu s vami rady zamysleli nad iným vzťahom, tak často  zanedbávaným a podceňovaným, nad naším osobným vzťahom s Bohom. Akoby sme zabúdali, že práve toto je ten najdôležitejší vzťah nášho života. Veď v ňom nejde len o náš dobrý život tu na zemi, ale aj o večnosť.

... čítať celé >>>

line
line
...obsah čísla >>>
  Ja a môj Pán
 
  • Úvodník
• Téma 
• Svedectvo
• Rozhovor
• Partnerstvo
• Rodina
• Biblické ženy
• Žena na misiách
• Slovo muža ženám
• Anketa
• Modlime sa za...
• Komunity
• Bútľavá vŕba
• Kultúra
• Niečo pre krásu
• Tvorivosť
• Zdravie
• Recepty
• Oznamy
• Vtipy