Mami, prečo neoslavujeme Halloween?

     Halloween! Viete, čo sa skrýva za kostýmami, maskami, chodením od domu k domu a zbieraním sladkostí, ktoré tvoria významnú súčasť tohto sviatku? Ak nie, odporúčame Vám túto knižku, ktorá to zrozumiteľne vysvetľuje.

     Úlohou knižky „Mami, prečo neoslavujeme Halloween?“ je pomôcť deťom (aj ich rodičom) pochopiť, prečo by kresťania nemali oslavovať tento sviatok. Formou príbehu ich oboznamuje s tým, čo sa skrýva za zvyklosťami, ktoré sa stali rozšírenou a uznávanou súčasťou halloweenových tradícií.  Text je doplnený aj biblickými citátmi. Deti, ktoré si prečítajú túto knižku a porozprávajú sa o nej so svojimi rodičmi, prídu na to, prečo a ako im halloweenová „zábava“ môže ublížiť. Naučia sa tiež, čo môžu povedať tým, ktorí nechápu pravý zmysel Halloweenu.   

     Linda Hacon Winwoodová je manželkou a matkou štyroch dcér, z ktorých najmladšia má jedenásť a najstaršia dvadsaťštyri rokov. Jej starí rodičia pochádzajú zo Slovenska. Linda pracuje na čiastočný úväzok na oddelení zabezpečovania stravovacích služieb pre verejné školy. Vďaka svojmu zamestnaniu má možnosť stretávať sa s deťmi a vidí, že často čelia mnohým problémom. Boh ju obdaroval srdcom, ktoré je otvorené voči týmto deťom.  Jej životnou túžbou je povzbudzovať deti k tomu, aby načúvali Božiemu hlasu a verili, že Boh si ich môže použiť na veľké veci, ktoré presahujú aj ich najodvážnejšie sny.

     Ak máte o knihu záujem, kontaktujte sa s nami na adrese: maria@miriam.sk, miriam@miriam.sk alebo na čísle 0907 160 854.

Jedna kniha stojí 2 EUR, plus poštovné a balné podľa hmotnosti zásielky.

o.z. Slovo pre ženy a redakcia Miriam

ukážka z knihy:

......Čomu teda vzdávame česť na Halloween?“ spýtal sa Jerry.
„Kedysi dávno mnohí ľudia neverili v Boha a neuctievali Ježiša ako jeho Syna,“ odvetila mama. „Namiesto toho uctievali sochy z dreva alebo kameňa a klaňali sa i veciam z prírody, napríklad slnku alebo hviezdam.“
„Myslíš tým, že sa im klaňali tak, ako sa traja mudrci klaňali malému Ježiškovi?“ spýtala sa Sarah.
„Áno, Sarah,“ povedala mama. „Oslavovali svoje sochy piesňami, presne tak, ako my svojím spevom oslavujeme Ježiša. Verili, že slnko a hviezdy majú obrovskú moc.“
„To sa Bohu určite nepáčilo! On predsa chce, aby sme oslavovali iba Jeho,“ povedal  Jerry.
„Máš pravdu, Jerry,“ odvetila mama. „Jedno z prvých prikázaní, ktoré Boh dal svojmu ľudu, nás učí, že nemáme uctievať žiadne iné božstvá a klaňať sa ich sochám.“  Pozri Ex 20:3-5  .......