hľadám

je zo mňa len troska celá
zahrabaný v papieroch
začítaný do skácela
hľadám kde ma nechal Boh

skladám svoje duté kosti
ako slané tyčinky
ohlúpnutý od múdrosti
zberám teraz účinky

hľadám odtiaľto svoj únik
hrabem z platónovských tuník
ruku teplú životnú

kľúče mám no kde sú dvere
obhmatávam v mliečnom šere
jazykom z úst clivo tmu

Daniel Hevier