Pestrý svet

   My ľudia máme v živote často veľa predsudkov voči všetkému inému – inej farby pleti, etniku, kultúre, vierovyznaniu... postihnutým ľuďom... niekedy len voči tým, čo sa prisťahovali odinakiaľ... majú iný spôsob obliekania... Máme tendenciu odmietať všetko, čo nepoznáme, zdá sa nám to podozrivé, radšej sa tomu vyhneme, než by sme to spoznali... Často je za tým iba strach z neznámeho. A ak už dokonca máme jednu zlú skúsenosť, radšej hodíme aj iných – v našich očiach rovnakých – do jedného vreca – Rómov, prisťahovalcov... Alebo nehodnotíme, neodsudzujeme, no ani si nevšímame problémy, čo sa nás netýkajú.

   Svet je však neuveriteľne pestrý a nám ľuďom ponúka nádhernú dobrodružnú výzvu všímať si všetky jeho odtienky, bojovať so svojím strachom, zbavovať sa predsudkov, učiť sa žiť spolu a objavovať všetko to krásne a dobré, čo nám táto pestrosť ponúka. Neznamená to, že máme prijímať zlo. Postačí iba otvoriť sa poznávaniu iných a iného. Lebo odmietnutie a odsúdenie je tá najjednoduchšia cesta, ktorá však zatvára dvere – iným, ale aj nám. Práve ak skúsime poznávať, zaujímať sa, dávať šance, získame možnosť mnohé obohatiť a zmeniť na lepšie. A zároveň nás prekvapí, ako to iné, neznáme a cudzie nesmierne obohatí nás.

Zuzana Balážová