Anagramy

hlavolamy so slovami?

Dlhé zimné večery, ale i tie letné krátke sa dajú tráviť rôz-ne. Zmysluplne, no i „zmysluprázdne“. Prečo sa napríklad nezahrať s písmenkami a neprecvičiť si svoju slovnú zásobu a sloven-činu? Ako? Tak napríklad s anagramom! Ana- čooo? Ne-poznáte? Nič to, rada vám ho predstavím. A ak poznáte, po-ďte sa s nami hrať.
Anagram je slovná hra, pri ktorej sa premiestnením pís-men vytvorí nové slovo alebo slová. Zásada je, že treba pou-žiť všetky písmená a nesmie sa žiadne pridať. Taktiež treba dodržať diakritické znamienka a tvrdé/mäkké „i“ a novovytvorené slovo, resp. slová by mali byť aj gramaticky správne. A je fajn, keď dávajú aj nejaký zmysel. :-)
Predpokladám, že už začí-nate tušiť, o čo ide, a možno ste anagramy aj poznali, len nie pod týmto názvom. Na ukážku a lepšie pochopenie si dajme jeden príklad. Z pôvodného slovného spojenia
S N E Ž I E N K A  J A R N Á
môže vzniknúť po prehodení písmen napríklad:
S R N K A  Ž E N I E  J Á N A.
Ale určite sa dajú zo sne-žienky vytvoriť aj ďalšie tzv. prešmyšky. To už nechám na vašu tvorivosť. :-)
Tak prečo si nespraviť do-ma, v škole či tábore anagra-movú súťaž? Napríklad vymys-lieť anagram na svoje vlastné meno; vymyslieť najvtipnejší anagram na určité slovo/slová; vymyslieť najviac anagramov na nejaké slovné spojenie atď. Alebo môžete pre druhých pri-praviť zopár už „zašifrovaných“ hesiel, z ktorých budú musieť poskladať pôvodné slovo. Mô-žem vám zaručiť, že vymýšľa-nie anagramu je rovnako zá-bavné ako jeho lúštenie.
Ak sa vám to stále zdá príliš zložité a hovoríte si, že ono je to síce pekné, ale ja nemám takú dobrú predstavivosť, aby som si skladala v mysli slová, tak prezradím jeden zlepšovák. Stačí si nastrihať zopár malič-kých štvorčekov z papiera, na ne napísať potrebné písmenká a potom ich už len premiestňo-vať, priraďovať, preraďovať a vymýšľať, čo nám môžu „po-vedať“.
Ale aby sme len tak do vetra neteoretizovali, pripravila som pre vás zopár anagramov. A aby sa vám to nezdalo len ako nezmysluplné márnenie času, snažila som sa dať tomu aj trochu duchovný charakter. V ponúknutých prešmyškách sa ukrývajú svätci, ktorých tre-ba rozlúštiť. Čo heslo, to jeden svätý, resp. svätá. Takže, po-ďme na to:

Sto pánd a nanuky.
Tak krása sní. A nie?
Mocný pán kuje.
Pin i rifle.
Triafaš lesný keks.
Stuhla a káže: rob!
Éra i les zakvitá.
Oj, nos bác!
Miro tára Gite.
Šikmý nos vtáka.

Ťažké? Ale hádam nie. :-)

P. S. Ako skúšku správnosti prezradím dátumy, kedy majú príslušní svätí sviatok: 13. 6., 29. 4., 16. 5., 26. 5., 24. 1., 17. 11., 15. 10., 31. 1., 6. 7., 28. 1.

Jana Májeková