Vyznanie

   Zdá sa mi, že to vaše ženské pokolenie je akosi menej poznačené hriechom. Koreňom každého hriechu je totiž sebectvo – opak lásky. Žasnem, ako môže byť moja manželka „perpetum mobile“ na lásku. Naše deti neprejdú okolo nej bez toho, aby im neprejavila lásku. Či už sa na nich usmeje, štipne ich do riťky, vycmuká alebo sa ich spýta, či nie sú hladné... Jednoducho žasnem, kde sa to v nej berie... Žena odkrýva časť Otcovho srdca, ktoré je starostlivé, nežné, ale tiež dôsledné a pozorné.

   Máme dve dcéry a jedného syna. Vždy som počúval o tom, že žena má iný vzťah k synovi a podobne otec má iný vzťah k dcére než k dieťaťu rovnakého pohlavia. No až pri našich som aj sám zakúsil, že je to pravda. Veľa sa popísalo o vzťahu dcéry a otca. Možno aj preto, lebo my otcovia vzťahy zanedbávame o trochu viac ako matky. No isté je to, že naše deti si podvedome budú vyberať budúceho partnera podľa toho, akého mali otca alebo mamu. Ja som vyrástol „pod mamou“, ktorá bola výrazná žena. A myslím, že aj moja Janka mala podobnú mamičku.

   Základom Božieho kráľovstva sú vzťahy. Sme totiž stvorení na obraz trojjediného Boha. Čím viac Boha poznáme, tým viac budú naše vzťahy plné lásky a úcty.

   Ježiš povedal, že nikto Boha nevidel, no jednorodený Syn, ktorý bol v lone Otca, ten nám o ňom prišiel povedať. A On bol plný milosti a pravdy. Myslím, že tu sa skrýva tajomstvo vzťahu matky a syna. Syn Boží, ktorý bol dokonalý muž, nám ukazuje, že je úplne v poriadku, ak syn vyrastá v lone matky. V objatí a v bezpečí jej náručia. Len tam sa dokáže naučiť správnemu poradiu hodnôt: aby bol plný najprv milosti a až potom pravdy. A nebojte sa, že bude zženštilý. Svet ho veľmi rýchlo preskúša...

   Nedávno som počul krásne svedectvo o jednej rodine, ktorá sa rozhodla adoptovať si už druhé postihnuté dieťa. Ten manžel povedal: „V živote musí byť niečo viac, ako len zarábať peniaze a zveľaďovať si domček...“ Milé žienky, neexistuje lepšia vec, ako investovať do láskyplného vzťahu s deťmi. Viem, že v živote je veľa výziev: finančných, očakávania druhých ľudí, čo sa má robiť a kedy... Hlavne sa spoliehajte na Boha.

 

   Každý žije tak, ako sa modlí, lebo každý sa modlí tak, ako žije.

 

Paľo Strežo